Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Fler fattigpensionärer i Sverige

Antalet svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns blir bara fler. I dag är nästan var femte svensk fattigpensionär. Och det är högst troligt att den förvärrats. Hur är läget i Laholm?

Foto; pixabay

EU:s gräns för risk på fattigdom är 60 procent av medianinkomsten, det vill säga cirka 12 100 kronor i månaden. Statistiska centralbyrån (SCB) för statistik över hur många äldre svenskar som lever under fattigdomsgränsen och därmed kan klassas som fattigpensionärer.

Utvecklingen är dramatisk:
• 18,2 procent av dem som är 65 år och äldre levde under fattigdomsgränsen 2015. Föregående år var andelen 16,5 procent.
• Andelen fattiga pensionärer ökar snabbt. 2005 levde bara 10,1 procent av pensionärerna under fattigdomsgränsen.
• EU:s gräns för risk på fattigdom är 60 procent av medianinkomsten, det vill säga cirka 12 100 kronor i månaden.
Källa: Eurostat

För de allra flesta kommunerna framgår det att siffran ändrat sig uppåt mellan 2011 och 2015 – alltså att andelen äldre som lever under fattigdomsgränsen ökat.

De fyra kolumner visar:

1. Kommunens namn.
2. Procentandelen av kommuninvånarna över 65 vars inkomst låg under 60 procent av medianinkomsten för samtliga personer i Sverige år 2015 (som då var 237 600 kronor).
3. Samma siffror för 2011.
4. Medianinkomsten 2015 för invånare över 65 för varje kommun.

LAHOLM
1. Laholms Kommun
2. 2015 18.8
3. 2011 17.8
4. Medianinkomst 13949

Källa: Statistiska centralbyrån

Kajakpaddling

Relaterade inlägg

  • Kommentera


Arkiv

Hoppa till verktygsfältet