Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige anser att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar!

Foto/Källa: MSB Bildbank

Se till att civila har kunskap att agera vid en kris!
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att ge sina invånare de verktyg som behövs för att kunna ta ansvar och bidra aktivt vid en allvarlig händelse. Hur ser det ut i Laholms kommun?

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj. Runt om i landet genomförs en mängd olika kampanjaktiviteter. Budskapet under årets kampanjvecka – ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” – vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut.


Bilden ovan; Krisberedskapsveckan 2017 och MSB:s YouTube-filmer om hemberedskap med armbryterskan Heidi Andersson. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Se videon här nedan med Heidi!

Enligt en undersökning som MSB låtit göra anser tre av fyra personer att det är viktigt med egen krisberedskap. Samtidigt uppger 40 procent av de tillfrågade att de inte vet hur man kan förbereda sig inför en samhällskris.

Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Vi tror att gensvaret kan bli mycket gott. Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, generaldirektör vid MSB.

Aktiviteter i kommunerna
Varje kommun bestämmer själv om och i vilken omfattning man vill delta i Krisberedskapsveckan. Kampanjaktiviteterna ska uppmärksamma invånarna på hur den egna kommunen kan påverkas vid störningar i samhällsviktiga funktioner och hur människor kan förbereda sig inför en händelse.


Foto/Källa: MSB

Studien Krismedvetenhet kommun 2016
Närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige anser att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. Det visar en undersökning som MSB har låtit göra inför Krisberedskapsveckan.


Foto: Thomas Henrikson, MSB

72 timmar
Hur förhåller sig Krisberedskapsveckan till kampanjer med budskapet 72 timmar?

Göteborgs stad driver sedan några år en kampanj i oktober som flera andra kommuner har hakat på. MSB har utvärderat den för att kunna använda goda erfarenheter och lärdomar i upplägget av Krisberedskapsveckan.

Varför rekommenderas just 72 timmars hemberedskap?
Rekommendationen att de som har möjlighet ska kunna klara behovet av bland annat mat och vatten i minst 72 timmar kommer ursprungligen från Nordamerika. Både USA och Kanada har använt 72-timmarsbudskapet i många år. Regeringen har lyft kampanjen i Kanada som ett exempel på hur man kan jobba med nationella kampanjer för att stärka människors krisberedskap. Poängen med budskapet är inte tidsaspekten – det går inte att ge några tidsgarantier under en samhällskris – utan att få människor att överhuvudtaget reflektera över sina egna möjligheter att hantera en vardag då samhällets service och tjänster inte fungerar som vi är vana vid.


Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vad händer efter 72 timmar?
Det vet vi inte. Situationen efter de första tre dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur omfattande krisen är. Därför är det viktigt att rekommendationen följs av information om att det varken finns några garantier för när krisen är över eller när hjälpen kommer. Poängen med 72-timmarsrekommendationen är att få människor att reflektera över sina möjligheter att klara vardagen vid en samhällskris.

Tyskland har rekommenderat sin befolkning att ha mat och vatten för tio dagar. Varför har Sverige en annan rekommendation?
Vi bedömer att minst 72 timmar i dagsläget är en rimlig nivå utifrån människors riskmedvetenhet och kunskap.

KÄLLA; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kajakpaddling

Relaterade inlägg

  • Kommentera


Arkiv

Hoppa till verktygsfältet