Visar innehåll märkt "bin"

Vi tänkte det var dags att göra en insats för bina och för forskningen. Att bli bi-vänlig är bland annat att man köper ett ”Vildbii-hotell”. Eller tillverkar det själv. Sedan kan man rapportera sitt befintliga vildbihotell eller påbörjade bygge till Naturskyddsföreningen som kommer att placeras ut på bi-vänliga kartan!

Läs mer


När man har en liten trädgård där man odlar lite till husbehov stöter man ju ofta på olika slags insekter. Det är bin, getingar, humlor, fjärilar, steklingar, myror, skalbaggar och en massa annat småkryp. Några vet man ju vad de heter men långt ifrån alla. Men det finns fin hjälp att få!

Läs mer


Både humlor och bin minskar kraftigt i Sverige, ja, i hela världen. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Enligt en färsk opinionsundersökning uppger 40 procent av svenskarna att de ser färre humlor och bin idag jämfört med för tio år sedan.

Läs mer


Nära 80 procent av alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren. Nedgången beskrivs av forskare som katastrofal, och misstänks bero på utökat jordbruk. Hela ekosystem kan vara hotade!

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet