Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Vi är nöjda med att bo och leva i vår kommun!

Hösten 2012 och våren 2013 genomförde Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning i Laholm. Den visar att vi Laholmare är nöjda med att bo och leva i vår kommun!

Foto; Carl Stridsberg

Man utgick från ett antal olika faktorer varav jag valt ut följande:

HELHETEN

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att
bo och leva på?

Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats
att bo och leva på?

Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo
och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din
kommun kommer?
I de översta frågorna låg kommunen på samma siffror som i riksgenomsnittet bland kommuner i Sverige. I den siste frågan över genomsnittet. 

REKOMMENDATION
Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din
kommun?
Laholmarna rekommenderar gärna andra att flytta till Laholm! Här låg man över genomsnittet.

ARBETSMÖJLIGHETER
Hur ser du på…
…möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?
Här låg vi i nivå med genomsnittet.  Högsta betygsindex var 73, här låg Laholm på 47 liksom flera andra kommuner så här har alla kommuner något att jobba med! 

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Hur ser du på …
…tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom
rimligt avstånd?
…tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd?
(Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)
Åter igen i nivå med genomsnittet. I den första frågan till och med lite över.

BOSTÄDER
Hur ser du på …
…möjligheterna till att hitta bra boende? …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt,
bostadsrätt, småhus etc.)? …hur trivsam bebyggelsen är?
I första frågan över genomsnittet av samtliga kommuner. Däremot låg vi något under i den andra fråga för att i den tredje frågan återigen ligga klart över genomsnittet.
Ser man på hur kvinnor respektive män röstat så är både kvinnor och män överlag nöjdare än genomsnittet av landets kommuner. Nu har jag inte tagit med alla undersökningarna. Då fick jag sitta här en vecka. Men om du vill granska själv så kan du kika in här;

Gamleby_Bageri728

TRYGGHET
Hur ser du på …
…hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och
nätter?
…hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och
misshandel?
…hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?
Här mina vänner låg vi faktiskt klart under genomsnittet! Om det betyder att även kriminella element trivs utomordentligt bra i Laholm också eller om Polis och rättsväsen inte hänger med i svängarna låter jag stå osagt. Klart är i alla fall att medborgarna känner sig mindre trygga i vår lilla stad. Här har våra politiker något att förbättra.
Antagligen är anledningen till att brottsligheten är så stor i Laholm närheten till motorvägen. Det är lätt för mindre noggranna individer att svänga inom för att utföra sina nattskygga jobb och människor i Laholms Kommun har ju kanske en inkomst över genomsnittet och det har förstås de kriminella klart för sig.

Personligen så är jag väldigt nöjd med att bo i Laholm. Jag uppskattar butikerna, de små mysiga “drop in” ställen som finns på nära håll. Man behöver inte springa benen av sig för att handla det man är ute efter. Ok, allt finns ju inte i centrum men på cykelhåll finns de resterande butikerna inom trädgård, cyklar, el och ljus, skor, varuhus och tv och data. Här finns även ett otroligt fint gym och Friskis och Svettis.. Här finns också tryckerier, bilverkstäder och Laholms egna nyöppnade bilbesiktingshall!

Vad beträffar utbildning så är jag nöjd. Mina egna barn har gått i en liten fin skola nära till naturen som små. Grundskola och gymnasium trivdes de utomordentligt bra med. På nära håll finns Högskolan i Halmstad för vidare förkovring.

Angående kommunikationer så nyttjar jag inte busstrafiken alls. Då tåg, bil och cykel är mitt enda transportmedel har jag inte så stor koll på busstrafiken måste jag ärligt säga.

Om omgivningarna finns bara gott att säga. Naturen, havet, skogen och alla små insjöar finns nära till hands. På cykelavstånd om man bara har och ger sig tid.

Karsefors02_728

Själv känner jag mig trygg i Laholm, med en väl fungerande grannsamverkan här på landet, alla som känner alla och ögon som ser allt skapar vi tillsammans ett väl fungerande system för att skydda våra grannars såväl som våra egna hus och hemman.

Sammanfattningsvis kan man utläsa att Laholmare i stort sett är väldigt stolta över sin lilla kommun, gärna ser att fler flyttar in och tycker att de har funnit rätta platsen för att slå ner sina pålar, bygga sig sitt bo och skapa en familj för att att älska, bo på och uppleva året om.

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet