Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Ebola: Omvärlden måste mobilisera mot biologisk katastrof

Världens ledare har misslyckats med att ta sig an det största utbrottet någonsin av ebola. Stater med beredskap för biologiska katastrofer, inklusive civil och militär medicinsk kapacitet, måste omedelbart bistå med tillgångar och personal till Västafrika – detta budskap framförde Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande, idag i en särskild presentation för FN, organiserad av FN:s generalsekreterares kontor och Världshälsoorganisationen (WHO).

Bilden; Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande, kräver mer internationella insatser för att stoppa ebola.

Världen måste omedelbart mobilisera civila och militära medicinska resurser i insatsen mot ebola.

Många länder har strukturer för att hantera biologiska hot. De kan med några dagars varsel skicka specialutbildade medarbetare, civila och militära, för att stötta de eboladrabbade länderna. Deras organisation gör det möjligt att arbeta på ett säkert och effektivt sätt med utbrottet. Läkare Utan Gränser betonar dock att militär infrastruktur inte får användas till att upprätthålla karantänzoner eller att kontrollera befolkningen i de västafrikanska länderna. Karantänområden har bara skapat rädsla och oro, snarare än att bekämpa epidemin.

– Länder som har kapacitet att hjälpa till har ett politiskt och humanitärt ansvar att erbjuda den hjälp som så desperat behövs. Bara konkreta åtgärder kan stoppa katastrofen som utspelar sig framför våra ögon just nu, säger Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu.

– Omvärlden får inte bara fokusera på eventuella enskilda ebolafall som dyker upp utanför Västafrika. De borde istället rädda liv i de drabbade länderna.

Luftbroar måste inrättas
Så snart som möjligt måste det byggas fler behandlingscenter och isoleringsenheter. Det behövs mer utbildad personal och fler mobila laboratorier för att förbättra diagnostiken. Luftbroar måste inrättas för att transportera personal och material till, och inom, Västafrika. Det behövs ett nätverk av regionala sjukhus som kan behandla medicinsk personal som är, eller misstänks vara, smittade.

Bland annat i Liberias huvudstad Monrovia finns det för få isoleringsmöjligheter och för lite kvalificerad personal. Allt fler patienter köar för att få behandling på Läkare Utan Gränsers ebolacenter ELWA 3, som har byggts ut till dagens kapacitet på 160 bäddar. Det behövs ytterligare 800 patientplatser enbart i Monrovia. Läkare Utan Gränsers team är överbelastade och kan inte göra mer än att ge palliativ vård till de allra sjukaste.

– Varje dag måste vi skicka hem sjuka människor därför att behandlingscentret är fullt, säger Stefan Liljegren, projektansvarig för ELWA 3.

– Jag har bett våra ambulansförare att ringa mig innan de kommer hit med patienter, oavsett hur sjuka de än är, eftersom vi ofta inte har plats att ta emot dem.

Kroppar från avlidna ruttnar på gatorna
Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Liberia och Sierra Leone är överfulla. Samtidigt som allt fler insjuknar och dör hemma i sina byar. I Sierra Leone ruttnar smittsamma kroppar från avlidna ebolapatienter på gatorna.

Om det fanns fler behandlingscenter skulle man kunna behandla människor i ett mycket tidigare skede av sjukdomen och färre skulle dö. Läkare Utan Gränser har kunnat rädda fler liv när de smittade i ett tidigt skede sökt vård. Större och fler isoleringsenheter skulle också hjälpa de drabbade ländernas sjukvårdssystem som är nära att kollapsa fullständigt. Minst 150 sjukvårdsarbetare har dött i ebola; många andra är för rädda för att gå tillbaka till sin arbetsplats.

Utöver det behövs stationer där man kan ta emot misstänkta ebolafall för att sedan bedöma var och hur de ska behandlas. Det behövs bättre system för att hantera lik, hygienartiklar måste delas ut i stor skala och utbrottet måste följas upp noggrant. Stora desinfektionsinsatser krävs, så väl som upplysningskampanjer för att informera befolkningen om sjukdomen och smittskydd.

– Klockan tickar och ebola vinner, säger Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare Utan Gränser.

– Vi har inte längre tid med att boka in möten och göra handlingsplaner. Nu är det dags att agera. Varje dag dör människor och de drabbade länderna kommer sakta men säkert att kollapsa.

– Världen håller på att förlora kampen mot utbrottet, säger Joanne Liu.

Läkare Utan Gränser startade sin ebolainsats i Västafrika i mars 2014 och jobbar i nuläget i Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone. Organisationen driver fem ebolabehandlingscenter med kapacitet på sammanlagt 480 patientbäddar. Sedan mars har Läkare Utan Gränser skrivit in 2 077 personer, varav 1 038 testats positiv för ebola och 241 har blivit friska. För närvarande arbetar 156 internationella och 1 700 lokalt anställda medarbetare i regionen.
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Hemsida; http://www.lakareutangranser.se/
Facebook; https://www.facebook.com/lakareutangranser

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet