Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Christian Berner Tech Trade AB (publ) säkerställer rent dricksvatten

Christian Berner Tech Trade AB (publ) säkerställer rent dricksvatten till invånarna i Halmstad och Laholm De har vunnit en upphandling för leverans av ytterligare UV-aggregat till Laholmsbuktens VA. Upphandlingen omfattar ett ramavtal i form av UV-aggregat till 13 vattenverk i Laholms och Halmstads kommun. Uppdraget har ett ordervärde på 1,1 miljoner svenska kronor.

Christian Berners anbud var det mest fördelaktiga med hänsyn till pris och kvalitet. Kvalitetsutvärderingen grundade sig på tre tidigare referensuppdrag där tre helt oberoende beställare fick betygsätta utförandet på de olika uppdragen. Referenstagningen utgjorde en avgörande del av utvärderingen där tyngden på kvalitet var helt avgörande till Christian Berners fördel.

Laholmsbuktens VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Då råvattnet vid dessa vattenverk är stabila grundvatten med avseende på transmittans och påverkan av yttre faktorer föreslås behandling med UV som barriär. Vattenverken skall utrustas succesivt efter rådande behov och prioriteringar under en treårsperiod med början våren 2015. Christian Berner levererar en konkurrenskraftig helhetslösning vilket omfattar leverans, installation, idrifttagning och service.

Glas_rent_vaten600

– Målet är att användarna ska ha en trygg, säker och kostnadseffektiv vatten- och avloppsförsörjning. Vi är sedan tidigare mycket nöjda med Christian Berner och kriterierna vi värderar högt är – förutom pris – kvalitet och bra och snabb service, säger Naser Adibi, projektingenjör på Laholmsbuktens VA.

Laholmsbuktens VA valde att teckna just ett ramavtal för att inte behöva genomgå tidskrävande upphandlingar varje år.

– Syftet med UV-anläggningen är att förbättra desinfektionen och att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt för användarna. Våra UV-aggregat är kostnadseffektiva med låg energikonsumtion och ger reducerad miljöpåverkan jämfört med alternativa metoder. Vi ger kunden ett mervärde i form av hög tillförlitlighet gällande rådgivning, leverans och service, säger Mattias Osterman, teknisk säljare på Christian Berner AB.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn +46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
Hemsida;  www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Om Christian Berner Tech Trade-koncernen
Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på NASDAQ First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

 

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet