Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Lokala naturvårdsprojekt beviljas 1 000 000 kronor

Fem olika naturvårdsprojekt i tre halländska kommuner – Laholm, Hylte och Kungsbacka, får dela på drygt 1 000 000 kronor. Det är Länsstyrelsen som fördelar ut pengarna i form av LONA-bidrag, ett statsbidrag som kommuner och ideella föreningar kan söka.

Bilden. Kvarnen i Knäreds eget spa. Krokån nedanför. Foto; Carl Stridsberg, lovelaholm.se

Bidragets fokus ligger på åtgärder så som kunskapsuppbyggnad, vård och förvaltning av områden och naturtyper samt gör områden mer tillgänglig för friluftsliv. Projekten ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och frilutsliv. Maximalt 50% av den totala kostnaden i projektet kan beviljas bidrag inom LONA. Projekten kan pågå i upp till fyra år och slutgiltigt bidrag betalas ut i samband med slutredovisningen.

Kvarnen_midsommar_728
Kvarnen i Knäred, midsommarn 2014. Foto; Carl Stridsberg, lovelaholm.se

Kvarnen i Knäred har blivit ett populärt besöksmål. Men en tillgänglighetsanpassad naturslinga över Krokån kan även funktionshindrade komma över ån och njuta av den vackra naturen och alla andra också.

Besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats.

I år har följande nya projekt beviljats bidrag;

Kommun Projekt Beviljat bidrag (kr)
Laholm, Skunkkalla i Genevadsån 57 000
Laholm, Tillgänglighetsanpassad naturslinga över Krokån i Knäred 684 000
Hylte, Bosgård 100 000
Hylte, Lahults kvarndamm 67 000
Kungsbacka, Tjäderlokaler i Kungsbacka, Marks och Bollebygd kommun 100 000

Länsstyrelsen – en kompetent och tillgänglig myndighet nära hallänningen och med länets utveckling i fokus.

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet