När man blir äldre vill man ofta ha ett litet mindre, bekvämare boende än man haft i sin krafts dagar. SeniorBo.nu/laholm har som huvudsyfte att hjälpa äldre att finna en bostad som kan motsvara ens långsiktiga behov. Samtidigt ges också upplysning om vem som äger fastigheten och vem som kan kontaktas för närmare information de aktuella lägenheterna.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet