Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Hallandstrafiken höjer priset!

Hallandstrafiken har en mycket positiv resandeökning i kollektivtrafiken i Halland. Nya satsningar har gjorts under året och nya satsningar görs inför 13 december, såsom exempelvis Pågatågstrafik till Helsingborg i och med att Hallandsåstunneln öppnar. Nytt linjenät i Varberg lanseras liksom förbättringar i Öresundstågstrafiken.

Hallandstrafikens styrelse har beslutat om en marginell justering av biljettpriserna från och med 13 december 2015
Vi måste få möjlighet att möta den stora tillströmningen av resenärer. Därför är en marginell prisjustering nödvändig för att göra satsningarna möjliga. Prisjusteringen görs även mot bakgrund av att vi lever i ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge där vi trots fortsatta effektiviseringar kan utveckla trafiken” säger Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafiken AB.

Framför oss ligger även stora investeringar i form av upprustning av Öresundstågen under de kommande åren. Skatten på drivmedel höjs vilket också ska finansieras. Prisjusteringen innebär i korthet en vägd höjning med 2%. För enkelresor inom zon 1 och 2 sker ingen höjning. Detta innebär till exempel ingen höjning för resor inom stadstrafiken. I övriga relationer sker en liten höjning med någon krona per resa, som max 5 kr i de längre relationerna. För periodkorten innebär justeringen en höjning med 10 kronor. Som exempel höjs då priset Varberg-Halmstad från 1605 till 1615 kr/månad.

Hallandstrafiken – Bästa resvalet.

Hallandstrafiken.se 

 

Sök Upplevelser i Sverige

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet