Laddar

26
nov

  • 26 november, 2015

Fredagen den 27 november bildades Försvarsmaktsråd Halland

Foto; skeeze, pixabay
Försvarsmaktsråd Halland avses bli ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och regionala samhällsaktörer med en stor bransch- och funktionsspridning. En initial uppgift för Försvarsmaktsrådet blir att möta de nuvarande och kommande utmaningarna i kompetensförsörjningen av såväl offentlig sektor som näringsliv – där en pusselbit är att främja flödet av arbetskraft mellan Försvarsmakten och civila arbetsgivare i regionen, åt båda hållen.

Jag är glad att vi nu i Halland får ett Försvarsmaktsråd och tror att det kommer ha betydelse för länets utveckling och leda till direkta och indirekta vinster för samtliga parter och för samhället i stort, förklarar landshövding Lena Sommestad.

Tanken är att Försvarsmaktsrådet generellt ska underlätta det civil-militära utbytet, inom många områden, även om man initialt kommer att koncentrera sig på kompetensförsörjning genom utbyte av arbetskraft.

Den arbetskraft som vi kan erbjuda är testade och trygga unga tjejer och killar med god förmåga att lösa uppgifter under press och som är duktiga på att arbeta i grupp, säger garnisonschefen överste Stefan Jönsson, och tillägger:

Förutom de som jobbar i Försvarsmakten mellan fem och tio år, och sedan söker sig en civil tjänst, har vi även ”deltidsanställda” som bara jobbar några veckor om året hos oss och i övrigt har en civil anställning ute i samhället. Vi behöver sprida kunskapen bland civila arbetsgivare om vilka fördelar det finns med att ”dela personal” med Försvarsmakten!

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.