Laddar

26
jan

  • 26 januari, 2016

Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag!

Foto; SoFuegoProductions, pixabay

– ”Vi saknar fortfarande alltför många primärproducenter av livsmedel i länsstyrelsernas register. Det vill vi ändra på med vår nya e-tjänst Primör där man kan registrera sig snabbt och enkelt. Registreringen är viktig för att öka spårbarheten på livsmedel, vilket stärker den svenska livsmedelssäkerheten och ökar tryggheten för både livsmedelsföretagare och konsumenter”, säger Madeleine Beckman, enhetschef i Hallands län och samordnare för länsstyrelsernas nationella nätverk för kontrollen i livsmedelskedjan.

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker; uppfödning av nötkreatur, gris och fjäderfä; ägg- och mjölkproduktion; lagring och transport av livsmedel samt jakt, hägnat vilt, fiskodling, honungsproduktion och plockning av vilda bär och svampar. Den som bara producerar livsmedel för eget bruk behöver dock inte göra någon anmälan.

– ”Registreringen är viktig. Den som inte är registrerad får inte sälja sina livsmedel. De flesta lantbrukare har anmält sin primärproduktion av foder till Jordbruksverket men många har missat att man också måste anmäla sig som livsmedelsproducent till Länsstyrelsen”, säger Madeleine Beckman.

För mer information, kontakta enhetschef Madeleine Beckman, Länsstyrelsen Halland, telefon 010-224 32 07

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats här

Länsstyrelsen – en kompetent och tillgänglig myndig

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.