Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Svenska Elisabeth Hesselblad helgonförklaras!

Påve Franciskus har nu utfärdat ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesseblad. Elisabeth Hesselblad blir vårt andra kanoniserade svenska helgon utöver Heliga Birgitta, som helgonförklarades 1391. För att bli helgonförklarad behövs det bland annat bevis för att mirakel skett genom personen.

Bilden ovan; Birgittasystrarnas kloster i Djursholm. ”Burevägen 12 (2014)” av Holger.Ellgaard – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

Maria Elisabeth Hesselblad, född 4 juni 1870 i byn Fåglavik i Hudene socken, Västergötland, död 24 april 1957 i Rom, var en svensk, katolsk birgittinnunna.
År 1987 inledde påven Johannes Paulus II hennes helgonförklaringsprocess. År 2004 fick hon postumt utmärkelsen Rättfärdig bland folken av staten Israel för sitt arbete med att skydda judar under andra världskriget. Måndagen den 14 december 2015 tog påven Franciskus emot prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar – kardinal Angelo Amato – och ett dekret om helgonförklaring av Maria Elisabeth Hesselblad utfärdades.

Datum för helgonförklaringen är ännu inte fastlagt, men kommer antagligen genomföras under 2016. 
Elisabeth Hesselblad arbetade under andra världskriget i Rom för att skydda förföljda judar. Mitt under den tyska ockupationen av Rom gömde hon flera judar i klostret på Piazza Farnese och ordnade där en provisorisk synagoga. När nazister ville söka igenom klostret efter judar hade hon enligt en annan nunna gått mot nazisterna med en svensk flagga och yttrat ”Detta kloster står under den svenske konungens beskydd. Här kommer ni inte in.” varpå nazisterna lämnade klostret utan genomsökning. För detta fick Hesselblad postumt utmärkelsen ”Rättfärdig bland folken” av den israeliska staten. Hon avled 1957 i Birgittahuset i Piazza Farnese[11], Rom, där hon även har fått sitt sista vilorum.
KÄLLA; Wikipedia 

Påve Franciskus har nu utfärdat ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesseblad.
Elisabeth Hesselblad blir vårt andra kanoniserade svenska helgon utöver Heliga Birgitta, som helgonförklarades 1391. Måndagen den 14 december tog påven emot prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar – kardinal Angelo Amato – och dekretet om helgonförklaring av Maria Elisabeth Hesselblad utfärdades.

Maria Elisabeth Hesselblad grundade Birgittinorden, SS Salvatoris S. Brigidae, Vår Frälsares Orden. Hon föddes i Fåglavik i Sverige den 4 juni 1870 och dog i Rom den 24 april 1957.

Elisabeth_Helgon400

Bilden ovan; ”Elisabeth Hesselblad” av Okänd – Skaraborgs Läns Tidning, Sept 25, 2014: Elisabeth från Fåglavik återinförde kloster i Sverige. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons

Efter att länge ha arbetat som sjuksköterska reformerade Elisabeth Hesselblad Birgittinorden i Rom med särskild betoning på kontemplation, välgörenhet till behövande och kristen enhet. Hon var en pionjär inom den ekumeniska dialogen.

”Genom sitt arbete för att förnya Birgittasystrarna har hon bidragit till att denna orden nu är spridd över världen. Trots att hon tillbringade större delen av sitt liv utomlands bevarade hon alltid kärleken till Sverige och verkade och bad för enheten mellan alla kristna i vårt land”, sa biskop Anders Arborelius, från Stockholms katolska stift.

Den svenska grenen av Birgittinorden har i dag över femtio kloster i olika länder. Den finns representerad i Sverige i Djursholm och Falun.

Den 9 april 2000 saligförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Johannes Paulus II och nu blir hon alltså helgonförklarad. Exakt datum för helgonförklaringen är ännu inte fastlagt.

Processen för hur den katolska kyrkan genomför helgonförklaringar har utvecklats och reformerats genom århundradena. Före år 1170 kunde kanonisering ske på stiftsnivå. Sedan 1170 är dock påvens godkännande nödvändigt. Det finns också numera också krav på ett medicinskt verifierbart helande mirakel som ett tecken från Gud att personen verkligen är ett helgon.
KÄLLA; Stockholms katolska stift

 

Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.
Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 113 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor. Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. Stiftet har 90-konto. 

 

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet