Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Att bli gammal i Sverige – och Laholm

Äldrefattigdomen i Sverige ökar kraftigt – framför allt bland kvinnor. Det beror dels på att ett ojämställt arbetsliv påverkar pensionen, dels på att själva pensionssystemet förstärker dessa orättvisor. Det visar en ny rapport från PRO som presenterades i oktober 2015.

Foto; Alex Koch; pixabay

KÄLLA; PRO

Antalet äldre med inkomster under EU:s relativa fattigdomsgräns ökar kraftigt – från 75 000 när dagens pensionssystem sattes på 90-talet till 225 000 idag (var tionde pensionär). Dessutom har ytterligare en halv miljon äldre bara den låga garantipensionen – trots att många av dem har arbetat hela livet. 80 % av dessa är kvinnor.

Många äldre med låga inkomster skäms för sin livssituation. Men egentligen är det samhället som borde skämmas. Ökningen av äldrefattigdomen är alarmerande. Den leder till sämre hälsa, socialt utanförskap, djupa privatekonomiska problem och ökad risk för våld i nära relationer. Hur kan ett välbärgat välfärdssamhälle acceptera att människor som har slitit hårt ett helt liv tvingas leva så på ålderns höst?, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

PRO:s förslag för att minska äldrefattigdomen (urval):

Ett reformerat pensionssystem:

 • Förändringar av pensionssystemet, så att alla får ett grundskydd (på en högre nivå än idag), och att en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå denna.
 • Omfördela arvsvinsterna till de med lägst pension (istället för – som idag – till alla i samma årskull).
 • Bättre uppräkning av pensionerna (genom att halvera den s k normen på 1,6 procent).
 • Höjt bostadstillägg – så att det täcker upp till 100% av en hyreskostnad på upp till 7 000 kr/mån.
 • Slopa bromsen i pensionssystemet.
 • Fler ska ha kollektivavtal och tjänstepension. Fullgott försäkringsskydd ända till 67 års ålder – ingen nedtrappning efter 65.

En samlad och kraftfull satsning på att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden – också utifrån ett pensionspolitiskt perspektiv:

 • Minska antalet ofrivilliga deltidsjobb.
 • Färre otrygga visstidsanställningar.
 • Stoppa direkt och strukturell lönediskriminering – och uppvärdera kvinnodominerade yrken med låga löner.
 • En bred satsning på fler och mer hållbara jobb inom välfärden.

Hejda kostnadsökningar som drabbar pensionärer:

 • Inget höjt tak för hemtjänstavgiften och avgiften för särskilt boende.
 • Se till att tandvårdskostnader – åtminstone för äldre – omfattas av samma högkostnadsskydd som övrig hälso- och sjukvård.

SLUT KÄLLA; PRO

Bli gärna medlem i PRO – Det finns en lokal förening här i Laholm!
Fortsätt upptäcka, utvecklas och uppleva! Som medlem i PRO för du ett stort utbud av roliga aktiviteter och medlemsförmåner.
Gå till medlemsansökan här!

LoveLaholm.se  kommentar;
Så hur ser det ut för de som blir gamla och pensionärer här i Laholm? Ja, det ska vi på LoveLaholm.se försöka ta reda på. En sak vet vi så här långt. Det är att de äldre i Laholms kommun är mest nöjda med maten i hela Sverige! I Knäred och i Hishult var så många som 100% supernöjda med den maten de får från Smedjebackens kök. Toppbetyg till Laholms kommun där alltså! Vi kommer framåt att försöka kika på annat som Laholms Kommun lyckas bra med för de äldre. Men även se om vi kan hitta missförhållanden och annat som kan göras bättre.

Pensionar_Foto_Huskyherz_pixabay_1200
Foto; Huskyherz, pixabay

Nu är många äldre i den lyckliga situationen att man som gifta par, tillsammans, ändå har en ganska hyfsat bra ekonomi. Man har ofta betalt sitt hus/lägenhet och skulderna är ringa. Kanske mår de också så bra att de kan fortsätta jobba något år till eller syssla med lite extraknäck. Men så är inte situationen för väldigt många äldre. Många är ensamstående.  Vi ser ovan att det främst är kvinnor som blir hårdast drabbade med dålig pension. Detta med stor säkerhet beroende på att de varit hemma mer än sin man, tagit hand om barnen och hushållet och på så sätt inte kunnat tjäna in till sin pension lika bra som kanske deras en gång äkta hälft eller sambo gjort. Man har kanske även pga av sjukdom och kronisk värk inte har kunnat ta del i arbetslivet på så sätt man skulle önska. Det kostar väldigt mycket för individen att bli sjuk i förlorade arbetsinkomster. Men även det sociala blir lidande. Det kostar ju självklart mycket även för samhället. I förlorade skatteinkomster, sjukbidrag och annat.

Det finns många aspekter av att se på de äldre och deras situation i Sverige av idag. Klart är att något måste göras och att de punkter av åtgärder som räknats upp här ovanför är en del av det. Vi äldre utgör en stor del av samhället. Vi är lediga hela dagarna och om fler varit mer köpstarka, med en högre pension, så hade det gynnat hela affärsvärlden då det funnits mer slantar att handla för. Det är även de äldre som genom hårt slit i hela sitt liv byggt upp det goda samhället, det får man inte glömma. Vi är värda att satsa lite på!

Relaterade inlägg

 • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet