Välkomna till årets Miljömålskonferens på Gullbrannagården fredagen den 27 januari! Årets tema har fokus på tillståndet i havet. ​Bland talarna finns Bethanie Carney Almroth, ekotoxikolog och forskare vid Göteborgs Universitet med speciell inriktning mot mikroplastens effekter på det marina livet, Kerstin Åstrand från Naturvårdsverket samt personal från länsstyrelsen.

Läs mer


Varje år försvinner eller slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen, ungefär 1,3 miljarder ton enligt en studie från FAO. Livsmedelsförluster och matsvinn innebär även ett omfattande slöseri av resurser, inklusive vatten, mark, energi, arbetskraft och kapital. Det leder också till onödiga utsläpp av växthusgaser, vilka bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringen.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet