Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

LoveLaholm.se vs VisitLaholm.se

Som ägare till LoveLaholm.se följer jag nyfiket den kommunala hemsidan VisitLaholm.se. Flera har frågat mig varför jag är så intresserad av den, att jag borde satsa mer på min egen privata hemsida, LoveLaholm.se, istället för att “förfölja” kommunens satsning, ifrågasätta och “snoka”. Ja, svaret är ju ganska givet, den är min konkurrent och man ska alltid hålla koll på sina konkurrenter!

Bilden; Det går segt för båda sajterna men i längden är det inget race som lovelaholm.se kan vinna!

Min egen LoveLaholm.se lanserades officiellt den sjätte juni 2014. Alltså på själva Nationaldagen. Detta för att den dels var i stort sett klar och dels för att det är ett lätt datum att hålla reda på. 2015-04-01 lanserades VisitLaholm officiellt, nära nio månader senare. Jag hade absolut inte en susning om att kommunen hade haft detta projekt på gång och i min marknadsundersökning som jag utförde innan arbetet och kodning av LL började, missade jag att ta reda på om det fanns en satsning från kommunens håll på en ny “turistsajt”. Det är ju självklart mitt eget fel och hade jag vetat då vad jag vet idag, hade jag inte satt igång skapandet av LL ( LoveLaholm.se ). Kommunens nya hemsida är ju suveränt fin och proffsig. Själv kan jag tycka att den är “lite för mycket” för att vara en besökssajt för en så pass liten kommun som Laholm, men där går ju åsikterna isär. I vilket fall hamnade jag i en lite trist situation. Här stod jag nu med en liten privat, egenfinansierad hemsida som det tog ett halvår att koda och skapa. Både mycket tid och lite mindre slantar har det kostat mig och jag stod i valet och kvalet att fortsätta driva den eller lägga ner den. Men handen på hjärtat, alla ni småföretagare; Hur lätt är det att lägga ner sin verksamhet som man med mycket möda och stort besvär jobbat sig till? Och då till råga på att det är kommunen självt som “konkurrerar” med dig?

Idag möttes jag av texten; “ALLA VINNER PÅ BÄTTRE KONKURRENS”, på konkurrensverkets hemsida, http://www.konkurrensverket.se/
Det kanske må vara riktigt men inte i mitt fall. För hur jag än ser på det så har ju kommunen snuvat mig på den lokala besöksnäringens vilja att annonsera på LL. Hade inte VL ( VisitLaholm.se ) existerat hade de kanske ändå inte annonserat och lagt upp en “Presentationssida” på LL, som typ Jessica Svensson har gjort med sin “Smyckets Ur & Guld”, som ni finner här! , men nog hade chanserna ökat.


Jessica Svensson, i sin butik, Smyckets Ur & Guld.

Nu är det ju ändå en liten skillnad mellan VL och LL. På LL är alla sorts företag välkomna att medverka för 500 kr per år. VL, prioriterar väl de företag inom besöksnäringen som finns i Laholm med omnejd. LL, har både och så där har vi ju en liten fördel. En annan sak vi är ensamma om idag är vår “Dagens Lunch- sida” där vi presenterar lokala restaurangers dagliga menyer, som man även kan se via sin mobil. Klickar man på restaurangens namn ser man även lite mer info om den plus hela veckans meny. Just Dagens Lunch, är en av LL´s mest populära hemsidor och jag vet genom Restaurang Lunchhörnan, att till exempel Laholmshem, är inne och kikar på den.

Så nu kanske någon undrar vad som ska hända med LL? Ska jag driva den vidare i ett fåfängt hopp om att den ska få ett “lyft” och börja bli “självförsörjande”? Eller ska jag inte ge upp? Kanske sälja den till nya friska ungdomliga krafter? Ja, faktum är att jag gjort små försök att få några yngre förmågor att köpa hemsidan. Men det är inte lätt att sälja något som inte går med vinst och med en stor jätte i form av en hel kommun som en “konkurrerande hemsida”. Och att ge upp finns inte i mitt ordförråd. Så alltså driver jag den vidare för man brukar ju säga att solen alltid finns där bakom molnen och kanske hittar det kanske fram en liten ljusstråle även på “Laholms hjärtligaste hemsida, LoveLaholm.se” också någon gång.

VisitLaholm och arbetet med att främja besöksnäringen i Laholms kommun. Här nedan en sammanställning med fokus på VisitLaholm.se, det lokala samverkansavtalet och det regionala samverkansavtalet i Halland.
Källa; VisitLaholm.se

Bakgrund

2011- Skapades Kultur- och utvecklingsnämnden, som ett resultat av att Kultur- och Fritidsnämnden slogs samman med Näringsliv- och utvecklingsnämnden, samt att ansvaret för gymnasieverksamheten överfördes från Barn- och utbildningsnämnden.

2012- Ansvaret för näringsliv, turism och landsbygdsfrågor sammanfördes i en gemensam enhet, Enheten för Näringsliv och turism.

2013- Inleddes arbetet att i dialog med kommunens besöksnäringsföretag ta ett rejält omtag kring destinationsarbetet, då det saknades såväl vision som mål.
I ett antal workshops diskuterades rollfördelning mellan företagen och kommunen. Vem gör vad och vad behöver prioriteras? Behovet av att höja kvalitén på basservicen och kommunikationsarbetet och att fokusera mer på intresseområden/teman. Problemet med att rekrytera personal var även upp på dagordningen redan då, som nu, och är också ett område vi försökt hjälpa till med sedan dess. Hotell- och turismprogrammets uppstart, Osbecksmodellen och YH-utbildningen Turism- och Destinationsutvecklare är några av de satsningar vi därför har gjort för att för försöka hjälpa till på det området.  Turistbyrån flyttades från Rådhuset till Teckningsmuseet och fick en rejäl ansiktslyftning. Laholm är sedan dess den enda kommunen i Halland med en turistbyrå som är öppen alla dagar i veckan, året om. Under hösten beslöt Kultur- och utvecklingsnämnden att upphandla en ny gemensam destinationssajt för Laholms kommun, då en analys visade att besöksstatistiken på de befintliga turistsidorna på Laholm.se var mycket låga och möjligheterna att utveckla sidorna var ytterst begränsade.
Det förslag som presenterades för nämnden byggde på att använda drönarteknik, för att binda samman hela kommunen och på det sättet presentera en turistdestination på ett helt nytt sätt.
Under hösten 2013 inleddes arbetet att tillsammans med övriga kommuner i Halland och region Halland att ta ett omtag kring den regionala destinationsutvecklingen, där Laholms kommun deltog med de inspel som den lokala besöksnäringen framfört och framförde.

2014- Upphandlingen av en ny destinationssajt genomfördes och det kom in anbud från fyra intresserade leverantörer. Utvärderingen av inkomna anbud baserades till 70 % på referensuppdrag och 30 % på anbudspris. Uppdraget tilldelades Comotion AB (då Incomotion AB). Ingen av de övriga anbudsgivarna begärde överprövning av beslutet.

Bygget av VisitLaholm.se

Under april 2014 påbörjas arbetet med att bygga sajten.
2014-07-01 Slutfakturerade Comotion AB version 1.0 av VisitLaholm, till en sammanlagd kostnad av 963 450 kr. I upphandlingsunderlaget kostnaden till ”ca 800 000 – 900 000 kr”.
I den första versionen planerades för en ”sommar” och en ”vinter”-version av VisitLaholm och skulle omfatta ca 150 av kommunens företag. Verksamheten beslöt att däremot att göra en ”helårs”-version och istället erbjuda fler företag att deltaga.  Vi konstaterade också att de planerade 24 st ”helikoterbilderna” inte skulle räcka till för att på ett bra sätt täcka in kommunens yta och beslöt därför att dubbla det antalet. Vi testkörde VisitLaholm under sommaren och hade därefter en del önskemål om justeringar, för att förbättra sidans funktionalitet och lade under hösten därför en kompletterande beställning på VisitLaholm 2.0.

2014-11-28 Slutfakturerade Comotion AB version 2.0, till en kostnad av 178 500 kr.
Den sammanlagda kostnaden för att ta fram plattformen för VisitLaholm.se uppgick således till 1 141 950 kr. Den innehöll i grundversionen en ”året runt”-version med dubbel så många översiktbilder och fler inlagda företag och besöksmål än vad som planerats från början.

Besöksnäringen på VisitLaholm.se och samverkansavtalet

2014- Som ett resultat av den dialog som förts med besöksnäringsföretagen i kommunen och den pågående dialogen mellan de halländska kommunerna och region Halland och den kommande lanseringen av VisitLaholm.se, så togs ett ”Avtal om samverkan kring destination Laholm”.  Avtalet tydliggör rollfördelningen mellan företag/verksamheter och kommunen. En del av avtalet behandlar driften av VisitLaholm.se, men reglerar även hur samverkan ska ske via möten, kring utvecklingsarbete och omvärldsbevakning, samt marknads- och målgruppsanalyser.  Laholms kommun är i dagsläget den enda kommun i Halland som tydliggör rollfördelningen mellan näringen och kommunen i avtalsform.

2015- Under våren kontaktades de företag som lagts in på VisitLaholm för att erbjuda dem ett samverkansavtal och därigenom en möjlighet att uppgradera innehållet med ”rundvisningsbilder” och/eller fler foton.  Vi fick i samband med det önskemål från ”Handeln” att få deltaga och valde efter en inventering att komplettera VisitLaholm med ytterligare 82 handelsföretag och butiker.

2015-04-01 Lanserades VisitLaholm officiellt och kompletterades allteftersom företag valde att uppgradera sina presentationer.
Under våren nominerades VisitLaholm till AWWWARDS. Varje år uppmärksammas hemsidor från hela världen på AWWWARDS och bedöms av webbutvecklare och användare globalt, www.awwwards.com.

VisitLaholm erhöll ett hedersomnämnande i april 2015. Alla webbsidor bedöms utifrån fyra parametrar. Maxpoäng är 10 och VisitLaholm erhöll följande i respektive kategori:
Design 6,80 (7,72)
Usability 6,76 (7,05)
Creativity 7,27 (7,32)
Content 7,04 (7,46)
Årets sida, valda av användare runt om i världen, blev ”The house of Dancing Water” vars poäng står inom parentes efter VisitLaholms poäng.

2015-08-30 Efter sommarsäsongen valde vi att komplettera VisitLaholm med kategorin ”Spa, hälsa och skönhet” då det efterfrågades. Sidan kompletterades med 43 företag inom den kategorin.
Vi genomförde även en fristående analys av sidan, med hjälp av ett extern företag. Vi noterade bland annat att sidan inte fungerade särskilt väl i mobilen. Användarna stannade inte kvar särskilt länge och lämnade den fort. Analysen visade även att så många som 31 % av besökarna använde VisitLaholm via mobilen. Därför bestämde vi att låta Comotion AB ta fram en mobilanpassad version av VisitLaholm. Vi inledde diskussioner med Magasin Laholm om ett närmare samarbete kring texter och bilder. Idag är Magasin Laholm en del av innehållet på VisitLaholm och går att ladda ned via VisitLaholm. Vi har även ett redaktionellt samarbete.

2016-01-01 Mobilversionen blev klar och lanserades till 2016-01-01, till en kostnad av 68 000 kr.
Den mobila versionen har under det gångna året visat sig framgångsrik då de problem vi upplevde med avvisningsfrekvensen eliminerats och nu ligger på mycket låga 10 %.
Evenemangskalendern uppgraderades inför året, vilket var efterfrågat och nu uppmärksammas av de andra destinationerna i Halland. Antalet evenemang som publiceras via VisitLaholms kalender ökar hela tiden och är en viktig funktion för både invånare och besökare. Under 2016 kommer vi att fortsätta utbilda företag och verksamheter i att utnyttja evenemangskalendern.
Fler företag ansluter till samarbetet kring besöksnäringen i Laholms kommun och väljer att presentera sin verksamhet via VisitLaholm. Av de ca 300 företag och verksamheter som visas på VisitLaholm, så är drygt 80 företag aktiva partners. Utöver det har vi valt att lyfta lika många offentliga besöksmål, med fler bilder, filmer och rundvisningsbilder. Ett rikt innehåll är en grundläggande förutsättning för en bra destinationssida. Utöver det så har vi valt att fortlöpande marknadsföra aktuella evenemang i kommunen, såväl kommersiella som offentliga, via sidan. Evenemang är för övrigt något VisitLaholm kommer att satsa mer på i framtiden, dels för att locka fler besökare till kommunen men också för att skapa mer trafik till sidan.
Under 2016 har VisitLaholm vidareutvecklat och stärkt sin närvaro i sociala medier; Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Via Facebook har vi aktivt arbetat med att marknadsföra sidan, enskilda företag och evenemang under gångna året.

Finansieringen av VisitLaholm.se, en unik möjlighet
Bygget och driften av VisitLaholm.se har fullt ut finansierats med de besparingar på externa hyres- och driftskostnader som Kultur- och utvecklingsnämnden genomförde 2013-14. Dessa har uppgått till ca 2 400 000 kr per år sedan 2014.  Ingen annan verksamhet inom nämndens ansvarområde har belastats för uppbyggnaden eller driften av VisitLaholm.se. Kultur- och utvecklingsnämnden har under samma period uppvisat ett positivt resultat och prognosticerar ett positivt resultat även för 2016. Målsättningen har redan från start varit att VisitLaholm.se ska vara ”självförsörjande” efter tre år och därefter kunna generera ett överskott, som då ska kunna användas för att ytterligare marknadsföra besöksnäringen i kommunen. Med den utveckling vi sett under 2016 så ser vi ingen anledning att revidera denna målsättning, utan förväntar oss en självförsörjning under 2017.

Samverkansavtalet med Region Halland och de övriga kommunerna i Halland
Sedan början av 2016 är samverkansavtalet mellan de halländska kommunerna och Region Halland på plats. Det kommer att vara av stor betydelse för den fortsatta destinationsutvecklingen på områdena:

KUNSKAP, att systematiskt bygga upp kunskap om våra kunder i nära samarbete med forskning och i realtid kunna sprida den till våra företag,
att säkrare och med högre kvalitet kunna följa, mäta och analysera näringens utveckling, vilket ger beslutsunderlag för framtiden,
att samverka kring omvärldsbevakning,
att använda den samlade kunskapen som stöd för affärsutveckling.

AFFÄRSUTVECKLING, att med kunskap om kunden identifiera styrke- och temaområden,
att tillföra resurser för destinationsutveckling i kommunerna,
att utveckla våra erbjudanden, enskilt och i samverkan med andra.
att gemensamt kompetensutveckla näringen.
KOMMUNIKATION, att ansvara för internationell marknadsföring av den halländska besöksnäringen, i samverkan med VisitSweden.com och via visithalland.com.
Det innebär att visithalland.se kommer att fasas ut under 2017 och att de företag inom den halländska besöksnäringen som vill synas via visithalland.com och ingå i de kampanjer som riktar sig mot de internationella marknaderna når den kanalen via den lokala destinationen. I Laholms kommun innebär det via lokala samverkansavtalet och VisitLaholm.se.

Är VisitLaholm klar nu och vad händer i framtiden?
Kultur- och utvecklingsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att främja besöksnäringen. Det kommer vi att fortsätta med, i enlighet med de samverkansavtal vi har med besöksnäringen i kommunen och med de andra kommunerna i Halland och Region Halland. Vi har i dagsläget avtal med drygt 80 företag och verksamheter, som tillsammans med verksamheten vill bidra till att utveckla besöksnäringen i Laholms kommun. Det är vi stolta över. Vi hoppas och tror att fler kommer att vilja ansluta sig till det utvecklingsarbete som sker, lokalt och regionalt.
Den grupp som har haft till uppgift att bygga, utveckla och driva VisitLaholm.se har jobbat agilt från första början och det kommer den att fortsätta med. Vi har påbörjat en ny upphandling av den support vi anser oss behöva för att fortsätta att driva och utveckla VisitLaholm.se, såväl tekniskt som innehållsmässigt. Förhoppningsvis kommer VisitLaholm.se aldrig att bli helt klar, utan kommer fortsätta att utvecklas i dialog med våra samverkanspartners. Det finns redan idag många tankar och förslag på vad som skulle kunna vara nästa steg i utvecklingen, i syfte marknadsföra Laholm som destination och locka fler besökare till vår kommun och våra företag. Konkurrensverket kommer att granska den upphandling vi gjort och hur den hanterats. Det välkomnar vi.
KÄLLA; VisitLaholm.se via Elisabet Babic

Intressanta länkar;

VisitLaholm.se tar paus

Misstanke om riggad turistsatsning

 

LoveLaholms kommentar;
Som väl många vet fann Konkurrensverket inget fel i hur upphandlingen utförts. Klart verkar det också vara att Laholms Kommun, påbörjat en ny upphandling av den support man anser sig behöva för att fortsätta att driva och utveckla VisitLaholm.se, såväl tekniskt som innehållsmässigt. Om jag förstår det rätt betyder det ju indirekt att vi medborgare fortsätter att betala VisitLaholm.se via skattemedel. Så även jag själv, som alltså driver och äger den privata och egenfinansierade hemsidan, LoveLaholm.se! Jag betalar alltså på sätt och vis en konkurrerande hemsida för att den ska fortsätta existera och utvecklas medan jag själv inte får ett rött öre i bidrag från kommunen. Så kan det gå! Självklart kommer jag att följa noga hur VisitLaholm.se utvecklas och vad den kommer att kosta oss skattebetalare genom åren. De lovar ju att den ska bli självförsörjd under 2017och det är ju gott och väl för jag tror att det finns en del företag som medverkar på VisitLaholm.se som inte är alltför nöjda med det besöksunderlag man visat på. LoveLaholm.se hade ca 100 000 besökare år 2016. Jag har inga besöksuppgifter för år 2016, för VisitLaholm.se ännu men det ska jag få reda på. För ett företag ska det kosta 500 kr per år att medverka på LoveLaholm.se. Det är ca 40 kr per månad. Om jag inte har fel kostar en medverkan för ett företag på VisitLaholm.se mer än 5000 kr per år. Är inte säker på siffran och får återkomma med det. Men om det stämmer borde alltså VisitLaholm.se ha tio gånger så många besökare som min LoveLaholm.se, alltså runt En miljon om året. Ska bli intressant att se om den siffran stämmer när man räknar ut underlaget för 2018.

LoveLaholm.se finns även på Twitter – Följ oss gärna! Om du meddelar att du följer oss, följer vi dig!
https://twitter.com/lovelaholm

Besök gärna LoveLaholm´s systersajt, HittaUpplevelse.se!
En mycket nischad sajt om upplevelser! Vi förmedlar och ger tips och inspiration från ett fantastiskt utbud av oförglömliga upplevelser, resor och äventyr runt om i Världen i samarbete med turistföretag, reseföretag, turistorganisationer, kommuner och privatpersoner! Klicka på bannern här nedanför. Välkommen in och kika!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kajakpaddling

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet