Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

DET STORA SVEKET!

TILL MINNE AV ETTÅRSDAGEN! Detta inlägg tillägnar jag min lille mor som avled den 20 februari 2017. Men tillägnar det även åt alla er kvinnor (även män) och andra särkullbarn, vilket jag är, som råkat ut för samma sak som min mor och jag. Samt till alla andra som är i en liknande situation för att ni ska slippa hamna i denna sorgliga händelse och som jag ser det, ett stort svek!

Bilden. Min mor, Irma, på Mors dag, 2015, som avled den 20 februari 2017. Sviken av sin man hon varit gift med i 36 år!
Vila i frid, mor lilla.. ❤ 
Foto; Carl Stridsberg

Historien
“Tänk er att du är kvinna. Du träffar en man och ni blir förälskade. Han har ett år tidigare köpt en bostadsrätt för ca 45 000 kr på Köpenhamnsvägen 45 i Malmö. Nu flyttar du in, ni gifter er och bor tillsammans i denna bostadsrätt i 36 år. Du betalar hela tiden halva hyran och sköter om hushållet. Runt 1990 tar ni även ett gemensamt seniorlån på Swedbank.. Runt 1997 tar ni ett gemensamt bostadslån på Swedbank. Er sammanlagda bostadslån är nu ca 600 000 kr. Du har de sista femton åren ofta försökt påtala för din äkta hälft att du gärna vill skriva på något slags avtal som säger att du också står som ägare till halva lägenheten. Detta eftersom du förstått att värdet på bostadsrätten stigit kraftigt i värde genom åren. Din äkta hälft vägrar och menar att det är självklart att du ska få dela halva lägenheten med honom.

Så avlider du den 20 februari 2017. Du har en enda son, ett enda barn som inte är ert gemensamma. Ett så kallat “Särkullbarn”. Under alla dessa 36 år som du bott och levt med din man i bostadsrätten har du alltså betalat halva hyran och alla andra utgifter ni gemensamt delat på. Du har även ett litet sparkapital på ca 170 000 kr som du och din man talat om att det är självklart att din enda son, som är ett “Särkullbarn”, eftersom det inte är ert gemensamma, ska få, minus begravningskostnader.


Min mor, Irma och hennes enda barn och son, Carl Stridsberg. Bilden togs på Mors Dag, 2015. Foto; Rebecka Stridsberg (idag Bertilsson)

Så blir du begravd på Limhamns Kyrkogård, på en minneslund utan gravsten. För din man ville inte kosta på dig en gravsten trots att ni så bestämt. Din son får inte veta detta förrän på själva begravningsdagen! Vid boutredningen på begravningsbyrån åkallar så plötsligt din man “Ärvdabalken 12:2” – Vilket betyder att han behåller sin giftorätt helt och hållet och du har i dödsboet endast dina sparade små slantar, efter 36 år, de 170 000 kr. Din make begär alltså nu, trots alla muntliga löften, att han ensam står som ägare till bostadsrätten. En bostadsrätt som nu värderas till minst 1,5 miljoner kronor. Din man har också genom åren på grund av högre pension, ett sparkapital på ca 400 000 kr. Hans tillgångar är alltså 1,9 miljoner kronor. Dina tillgångar är de 170 000 kronorna!


Mors grav, den till höger om graven med blommor på. Minneslunden, Limhamns kyrka, Malmö. Foto; Carl Stridsberg

Tillsammans har ni dock era bostadslån, som vad du förstått, ska betalas till Swedbank, den dagen bostadsrätten säljs. En summa på 600 000 kr. Räntan har ni betalat hela tiden gemensamt..
MEN, nu hävdar din man att trots att han endast anser att han står som ensam ägare till bostadsrätten, ska du betala din skuld, som alltså är ca 300 000 kr med de båda lånen. Det gör plötsligt att du går back med 130 000 kr. Din enda son, ditt enda barn, ärver alltså inte en enda krona efter dig nu! Allt detta på grund av det svek som din man, som du levt med i 36 år, som lovat dig högtidligt att du skulle få äga halva lägenheten, så oetiskt och omoraliskt ljugit för dig.

Så man måste ju nu fråga sig; HUR kan det vara möjligt att en efterlevande så gruvligt kan svika en livspartner efter så många år och ha lagen med sig?
Borde inte 36 års äktenskap ändå inte innebära att en make eller maka borde ha gjort sig förtjänt av en liten del av det värde på bostadsrätten eller villan som hon ändå direkt har varit med och hjälpt till att bygga upp? Och borde hon åtminstone ändå inte slippa betala bostadslånen de tagit gemensamt OM hon nu plötsligt inte äger en enda kvadratmeter av den bostadsrätt de så länge bott tillsammans i?

Jag som skriver detta är Särkullbarnet som anser att min lilla mor blivit oetiskt och omoraliskt, svekfullt bedragen och utnyttjad och vill med detta statuera ett exempel för att varna alla andra därute som sitter i en liknande situation som min mor råkat ut för. Gardera er skriftligen genom att verkligen be om att få vara med och dela på den bostadsrätt/villa som kanske er make/maka, köpt innan ni gifte er och flyttade ihop. Anlita en jurist som hjälper dig! Låt inte åren gå likt min mor och betala halva hyran och lån utan att få bekräftat att ni verkligen också på papper står som delägare till bostadsrätten/villan. LITA aldrig på vad er äkta hälft säger muntligen. Löften som inte är värda ett enda öre om er äkta överlevande hälft en dag när du är borta, plötsligen och falskeligen åberopar “Äktenskapsbalken 12:2

För, som härmed bevisats, kärleken betyder inte ett enda dugg, inte ens efter 36 års äktenskap, när girighet och elakheten tar överhand! ?
Eftersom en jurist jag anlitade, på Familjens Jurist, i Halmstad, menade att det fanns en liten möjlighet till förlikning och att min mors man, alltså min styvfar, borde betala bolånen eftersom han hävdade att han stod som ensam ägare till bostadsrätten, ansökte jag om en boutredningsman, som sedan även blev Skiftesman. Men min styvfar var inte intresserad av att dela med sig av en enda krona utan överlämnar hela bostadsrätten till sina egna “äkta barnbarn”. Mina egna barn, en dotter och en son, har hela sitt liv sett mors man som sin farfar. Men han sviker även dem i och med att han inte vill ha med oss alls att göra längre. Som särkullbarn med barn är man inget värd i min styvfars ögon. Han har hela tiden bara spelat ett spel. Det gör sveket än värre!
Skiftesmannen berättade för mig, liksom alla de andra jurister jag kontaktat, att det inte finns mer att göra rent juridiskt. Däremot tycker alla att min styvfar handlat djupt svekfullt, oetiskt och omoraliskt. Jag har förlorat min mor, en styvfar jag trodde höll oss kär och ett arv på en och samma gång. Låt mitt inlägg bli till en varning för er alla. För enligt mina jurister är såna här skeende vanligt så fort det handlar om arv och arvstvister..

Tilläggas ska att min styvfar under hela sitt liv varit och är, Socialdemokrat. Han talade alltid om frihet, jämlikhet och solidaritet. Talade om hur viktigt det var att vi röstade på S (vilket jag inte gjorde) för att de hade en politik för “RÄTTVIS fördelning av rikedomar och för att de ville den lilla mannen väl till skillnad mot övriga partier. Sådan är socialismen tydligen. Man vill gärna att andra ska dela sin rikedomar bara man slipper göra det själv. I varje fall i min styvfars sätt att se..
//Carl

 

SWEDBANK, i Limhamn, Malmö: Varför fick jag, som mors enda barn och son, aldrig se de lånehandlingar min då avlidna mor skrev på tillsammans med sin man, min styvfar? Frågade om och om igen men fick aldrig några klara svar. En gång fick jag till och med svaret; “De kanske inte längre existerar”?

Uppdaterat den 2017-09-28
Efter att jag skrev detta inlägg har Swedbank i Limhamn, kontaktat mig och lovat skicka över lånehandlingarna. Så det verkar som jag äntligen ska få veta vilka lån min mor skrev under. Det jag frågar mig är ändå om min lille mor verkligen var vid sina sinnes fulla bruk vid tidpunkten när hon skrev på lånehandlingarna. Hon var mycket sjuk på äldre dagar och starkt medicinerad. Hon har haft TBC, på 70/80 -talet. Har haft fyra hjärtinfarkter där troligen den sista ändade hennes liv. Runt 2012, bröt hon lårbenshalsen och opererades. Operationen blev aldrig riktigt bra utan hon hade också ont av sitt ben. Hon har även under lång tid haft mycket problem med sin mage. Hade ofta väldiga smärtor och gick till olika läkare. Ingen kunde dock hjälpa henne trots operationer och medicinering. De sista 20 åren var hon starkt medicinerad och åt även lugnade medicin..

Uppdaterat den 2017-10-03
Idag, den 2017-10-03, fick jag så äntligen kopior på de lånehandlingar min lille mor skrev under, av Swedbank i Limhamn, Malmö. Hon har alltså, i god tro, skrivet under lånen, jämte sin man, pantbrevet, alltså, bostadsrätten. Visst är det märkligt att man kan ta ett lån på en bostadsrätt man inte äger eftersom ens make säger sig äga den till 100% ? Det var dessa lånehandlingar jag ville få och delge min jurist som jag anlitade för många månader sedan. Ibland är det verkligen inte som ordspråket säger; “Bättre sent än aldrig”!

Uppdaterat den 2018-02-19
Idag, exakt ett år sedan min mor avled hemma i sin säng i sin bostad på Köpenhamnsvägen 45 A, i Malmö, har jag efter arvskiftet och av den skiljeman som var utsedd av Malmö Tingsrätt, fortfarande inte fått hemskickat någon form av arvskifteshandling att skriva på så att ärendet och mors konto, som hon har på Swedbank Limhamn, Malmö, kan avslutas.

Uppdaterat den 2018-06-29
Har fortfarande inte fått någon arvskifteshandling att skriva på och min mors konto finns fortfarande kvar. Inget händer i ärendet. Ingen från Swedbank i Limhamn hör av sig och inget respons från juristen.

Uppdaterat den 2018-11-26
Idag fick jag då äntligen “Delgivningserkännandet” som jag och min styvfar, Folke, ska skriva på och lämna till boutredningsmannen i Malmö.
Folke, får enligt medföljande dokument, hela behållningen på min mors transaktionskonto, jämte eventuellt upplupen ränta.
Han sitter förstås även kvar i den bostadsrätten de tillsammans levde i 36 år, där ju mor hela tiden betala hälften av hyran. Den värderas väl till ca 1,5 miljoner idag.
Det är detta man vill jag ska skriva på…….

 

Länkar;
Lagen.nu/1987:230
Domstol.se/Familj/Dodsfall-och-arv
Skatteverket.se
Familjensjurist.se
Domstol.se/Familj/Dodsfall-och-arv/Skiftesman
Jurister, från Ystad,  jag fått råd av, dock inte anlitat, 2jurister.se
Efterlevandeguiden.se
Swedbank, Limhamn

 

Relaterade inlägg

Posta kommentar

Kommentarer1

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet