Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Fågelmorgon Söndagen den 27 maj kl. 09.00

Tillsammans med guiden Christopher Gullander (tel. 073-958 50 79) ger vi oss ut på fågelvandring, Söndagen den 27 maj kl. 09.00. Bland spirande bokar, bäckar, enstaka granar och lärkträd.

Foto; Carl Stridsberg

Vill ni lära er mer om fågelsång är detta ett utmärkt tillfälle att följa med! Vandringen tar ungefär 2 timmar. Ta med fika! Samling på stora parkeringsplatsen mitt i reservatet.


Foto; Carl Stridsberg

Osbecks bokskogar är ett naturreservat i Laholms kommun i Halland. Mellan Östra Karup och Hasslöv upp på norrsidan av Hallandsåsen ligger detta 273 hektar stora reservat som varit skyddat sedan 2008. Ädellövskog dominerar området. De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år. Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen. Det har medfört en biologisk mångfald i området. Här finns dagsländor, bäcksländor och öring. I fuktiga områden trivs rutlungmossa och dunmossa.


Foto; Carl Stridsberg

Just här där jag tagit bilderna finns det en fin utsiktsplats med serviceinrättningar och parkeringsplats. Här kan man även gå på de olika långa vandringslederna.

Kajakpaddling

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet