Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

KÖP SVENSKT KÖTT!

Torkan är hänsynslös här i Halland och bönderna går på knäna. Foder finns inte att tillgå, inte nu och inte till hösten. Det är KRIS! Nu ber bönderna Svenska folket att köpa svenskt kött då många måste nödslakta sina djur. Men vi borde alltid äta bara svenskt kött. Inte bara nu i kristider.

Foto; Marzena Kramek

Vi måste stödja våra svenska bönder. Har läst att om det blir krig skulle Sverige bara klara sig EN VECKA på sin egen inhemska produktion av mat! Vi importerar alldeles för mycket av varor som våra svenska bönder kan producera.


Foto; Marzena Kramek

Vi måste få stopp på nedläggningen av svenska små jordbruk folk! Vi måste, för att snacka ryttarspråk, ha lite framförhållning. Dåliga tider kommer att komma, det gör det alltid. Då behöver vi också ha bra beredskapslager med matvaror som till exempel Finland och Norge har. Idag har Sverige knappt inget beredskapslager överhuvudtaget! Det är inte alls bra.


Små jordbruk läggs ner i en rasande fart! Foto; Pixabay.com

Beredskapslager är beteckningen på den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets olika behov vid kriser och i krig. Under 1980-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel till 80-100 %, beroende på råvara eller motsvarande. År 2013 var siffran ca 55 %. 1993 års beredskapsförordning upphävdes 2002. I Sverige handläggs frågan om beredskapslagring av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det finns ingen svensk myndighet med utpekat ansvar för livsmedelsförsörjningen i kris och krig, även om Livsmedelsverket har ansvar för risk- och sårbarhetsanalyser för livsmedelsdistribution. Sedan Sverige gick med i EU har livsmedelslagren avskaffats. I Sverige tog frågan om beredskapslager fart under det kalla kriget, då man lade upp stora lager av bl.a. läkemedel, olja, bensin och mat. Oljelagringen administrerades av Statens oljelager. Många av dessa lager avvecklades eller minskades kraftigt då det kalla kriget tog slut. Källa [Wikipedia]

Sök Upplevelser i Sverige

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet