Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Bristen på grovfoder kostar lantbruket 4 miljarder kronor!

Effekten av sommarens torkperiod är avsevärt lägre skördar än normalt av både vall och spannmål. En översiktlig beräkning av den totala mängd grovfoder som saknas uppgår till 35 till 40 procent eller omkring 2 miljoner ton till ett värde av minst 4 miljarder kronor.

Foto; Marzena Kramek

Vi har gjort skördeuppskattningar baserade på uppgifter från ett stort antal lantbrukare.Som förväntat efter den långvariga värmen och torkan i sommar ser vi avsevärt lägre skördar än normalt för vall men variationerna är stora både på lokal och regional nivå. Våra beräkningar av mängden grovfoder som inte skördats på grund av torkan, i jämförelse med ett normalt år, är hela 35-40 procent, eller ca 2 miljoner ton, vilket i sin tur motsvarar ett värde på 4 till 5 miljarder kronor, säger Ulrika Lundberg, Avdelningschef för Rådgivning och företagande, Växa Sverige.

Södra Sveriges kotäta områden värst drabbade

I flera av de tunga mjölklänen såsom Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland och Skåne har skördeläget endast nått cirka 60 procent av normalskörd vilket slår extra hårt mot lantbrukare med mjölk-produktion. I dessa områden är djurtätheten och vallskördarna i normala fall höga vilket betyder att den förlorade skörden får större ekonomiska konsekvenser där för lantbrukaren. De stora volymerna vallfoder som nu saknas kommer bara delvis täckas upp med grovfoder från exempelvis helsädes-ensilage, halm eller skörd från trädor och skyddszoner.

I vår genomlysning av grovfodersituation ser vi att många lantbrukare har skördat stora delar av vårsäden som helsädesensilage, att trädor och skyddszoner har utnyttjats och i princip all tillgänglig halm tagits tillvara. Halmtillgången har också varit låg – ungefär 50 procent av normalt – men den ger trots detta ett betydande tillskott. Tillsammans uppskattas detta kompensera för ungefär hälften av bortfallet av grovfodervolymer under ett normalår. Kvar återstår ett bortfall, på cirka 15 till 20 procent för hela landet, som delvis måste lösas genom import av grovfoder, med alternativa fodermedel eller att helt enkelt hushålla med det som är tillgängligt. Givet de ekonomiska ramarna i varje lantbruksföretag betyder det att man noggrant behöver planera likviditeten för de åtgärder som ska vidtas för att klara påfrestningen på grund av torkan,säger Patrik Nordgren, ekonom Växa Sverige.


Foto; Marzena Kramek

Varierande näringsvärde i vallskörden

Jämfört med ett normalår är den genomsnittliga näringsmässiga kvaliteten på årets vallskörd lägre. I de analyser som finns tillgängliga hittills är tendensen att energinivån är högre i årets första skörd och lägre i andra skörden jämfört med 2017. Råprotein är i nivå med fjolårets nivå på förstaskörden men klart lägre för andraskörden. För tredjeskörden har hittills få analyssvar inkommit.

Vi bedömer att det är mjölkproducenterna som drabbas värst av grovfoderbristen. Produktionen är känslig och det behövs högkvalitativt foder för en hög och jämn mjölkproduktion, säger Ulrika.

Analys av grovfodret viktigt för att få bästa möjliga utbyte

Växa Sveriges råd är göra en grundlig foderplanering och att undersöka alternativa fodermedel för att upprätthålla en hög produktion och en god djurhälsa. Att hushålla med grovfodret och minska foderspillet skapar förutsättningar för att inte få foderbrist framåt vårkanten. Man kan på goda grunder anta att variationerna i näringsinnehåll är stora för hemmaproducerade fodermedel i år. Det är därför extra viktigt att analysera både grovfoder och spannmål för att få bästa utbyte.

 

Besök gärna LoveLaholm´s systersajt, HittaUpplevelse.se!
En mycket nischad sajt om upplevelser! Vi förmedlar och ger tips och inspiration från ett fantastiskt utbud av oförglömliga upplevelser, resor och äventyr runt om i Världen i samarbete med turistföretag, reseföretag, turistorganisationer, kommuner och privatpersoner! Klicka på bannern här nedanför. Välkommen in och kika!

Sök Upplevelser i Sverige

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet