Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Behöver vi oroas oss för vårt dricksvatten?

I sommar var det brist på rent dricksvatten eller i vart fall stora störningar i systemet. Bevattningsförbud infördes i många kommuner och oron var stor bland lantbrukare. Men även hushållen fick börja fundera på hur de använder sitt dricksvatten egentligen. Ska vi verkligen spola våra toaletter med vatten som är drickbart? Denna frågan och många andra som handlar om vår dyrbara vara, vatten, har blivit mer aktuell år från år.

Sedan har jag förstått att många av våra svenska vatten- och avloppsnät är gamla och läcker. Hur mycket de läcker verkar ingen ha en susning om utan det verkar vara mest spekulationer. Klart är att det är illa, mycket illa.

Fakta: Enorma investeringsbehov
TT
Svenska kommuner behöver lägga ned minst 22 miljarder kronor per år för att vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) ska fungera, enligt VA-faktas beräkningar. Men så mycket satsas inte. Det fattas 10 miljarder kronor varje år i investeringar, och konsekvensen blir fler avbrott och problem. Framöver kan summan behöva ökas ytterligare, särskilt på vissa håll. Klimatförändringarna innebär att vi kan vänta mer extremt väder, som VA-näten inte är byggda för. Det kan göra behoven ännu större.

VA-fakta frågade svenska VA-chefer i kommunerna om hur de såg på riskerna i VA-systemen. Nästan hälften ansåg då att politiska strategier för underhåll av nätet saknades, och nästan alla bedömde riskerna för störningar som stopp och inläckage i nätet som mycket stora.

Källa: VA-fakta, Livsmedelsverket 

Fakta: Dyr parasit
TT
I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna sjukdomsutbrottet i Sverige. Cirka 27 000 personer i Östersund blev ordentligt sjuka av parasiten Cryptosporidius hominis. Många var sjuka i en vecka eller mer. Hur vattnet förorenats blev aldrig klarlagt. Östersundarna fick koka sitt vatten i tre månader. Samhällskostnaden uppskattades till minst 10 000 kronor per insjuknad, det vill säga 270 miljoner kronor. Installation av ett särskilt UV-filter skulle ha förhindrat utbrottet. Installation av ett sådant hade kostat cirka en tiondel av kostnaden för utbrottet.

Källa: FolkhälsomyndighetenLivsmedelsverket 

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet