Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Vellinge kommun inför tiggeriförbud!

Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om tiggeriförbudets upprättelse och kompensation, osv osv.

Bilden; Hur kan man förbjuda en människa att be en annan människa om hjälp?

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser är förenlig med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt. Domstolen argumenterar att kommunerna själva är bäst lämpade att bedöma vad som är ordningsstörande, och att det inte krävs att en viss företeelse de facto stör ordningen för att den ska kunna förbjudas. Här skiljer sig domstolen från underinstanserna vilka samtliga konstaterade att kommunen inte kunnat visa att tiggeri stör ordningen i den grad som ordningslagen syftar på.

Domstolen menar också att Vellinge kommuns beslut, i och med att förbudet begränsas till vissa geografiska platser, inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Detta är en förvånande slutsats. Vellinge kommuns förbud gäller i de kommersiella områden där många människor rör sig och verkar. Det är knappast någon poäng med att förbjuda tiggeri där det inte finns någon rimlig chans att få ihop pengar, varför domstolens uttalande i denna del är svår att begripa.

Men viktigare är att detta beslut öppnar för ytterligare stigmatisering av en redan utsatt grupp. Amnesty International tar starkt avstånd från förbud mot tiggeri, just eftersom sådana förbud såväl kriminaliserar fattigdom som brukar leda till ytterligare marginalisering och misstänkliggörande av de mest utsatta. Att förbuden riktar sig mot utsatta romer gör också att de måste ses som diskriminerande. I en kontext av antiziganism och diskriminering av den romska gruppen blir sådana repressiva åtgärder extra allvarliga.

– “Att förbjuda människor från att offentligt uttrycka sin nöd och be om hjälp strider mot en mängd centrala människorättsprinciper. I stället för att angripa fattigdomen straffar sådana förbud de fattiga. Det går stick i stäv med ett rättighetsbaserat arbetssätt”, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty International, svenska sektionen.

– “Amnesty International beklagar att den högsta instansen i Sverige i detta viktiga principbeslut underlåter att diskutera människorättsdimensionerna av att tillåta tiggeriförbud. Samtidigt vill vi understryka att det Högsta Förvaltningsdomstolen nu gjort endast är att godkänna förbudet som det utformats i Vellinge kommun. Inget allmänt tiggeriförbud har införts. Alla andra kommuner har nu en möjlighet att visa var de står i förhållande till de mänskliga rättigheterna och de mest utsatta. Är de för eller mot en kriminalisering av fattigdom? Amnesty kommer att följa utvecklingen i Sveriges kommuner noga”.

SVAR PÅ FRÅGOR OCH KOMMENTARER FRÅN BESÖKARE
Med anledning av mitt inlägg här ovan får jag svar från somliga som menar att Amnesty beklagar sig hur vi i Sverige sköter saker och ting  och de menar att det är bättre att Amnesty lägger sina resurser på tiggarnas hemländer så dom hjälper sitt eget folk istället. De frågar sig hur många är det inte av tiggarna som är i ett nätverk av en kriminell organisation som tar deras pengar dom tiggt ihop!! De tycker också att det är bra av Vellinge kommun, och hoppas fler kommuner tar efter dom nu.

SVAR
Vad gäller brottsliga element kopplade till tiggeri, människohandel, exploatering osv, fördömer vi som är emot tiggeriförbud, givetvis sådan brottslighet. Den ska utredas, ansvariga ska ställas inför rätta, brottsoffer ska ges upprättelse och kompensation, osv osv.  Vi har aldrig hävdat att sådan brottslighet i samband med tiggeri inte förekommer.  Däremot vet vi (Amnesty, genom egna kontakter men även genom studier som gjorts, bl a av polisen) att de flesta som tigger i Sverige INTE är offer för människohandel eller exploatering utan gör det av eget beslut för att de måste försörja sina familjer.
Det är mot mänskliga rättigheter att dra alla över en kam eller att generalisera: där brottslighet förekommer ska den beivras kraftfullt men det betyder inte att alla eller de flesta som tigger är inblandade i brottslig verksamhet.

Människor tigger inte för att de vill. Människor tigger för att de inte har något annat val – det finns inget annat sätt för dem att försörja sig eller sina familjer.
Ett förbud skulle leda till att den enda försörjningsmöjligheten de har försvinner – och de som skulle lida av detta är främst deras barn.
Människorättsorgan (experter inom FN, Europarådet m fl) har uttalat att förbud mot tiggeri (dvs förbud mot att uttrycka sin nöd och be om hjälp i offentligheten) strider mot såväl yttrandefriheten, rörelsefriheten och rätten till en värdig levnadsstandard, vilka är grundläggande mänskliga rättigheter.

Om vi menar allvar med att människor inte ska behöva tigga måste vi skapa förutsättningar för andra försörjningsmedel och inte förbjuda dem från att vistas i det offentliga rummet.
Förbud mot tiggeri leder till ytterligare stigmatisering av en viss grupp människor (i det här fallet: utsatta romer), vilket gör det ännu svårare för människor att bryta fattigdomen.

Dessutom vet vi genom de intervjuer vi gjort med utsatta rumänska romer som tigger i Sverige att de pengar de får ihop genom att tigga faktiskt gör skillnad: tack vare dessa pengar kan barnen få kläder och skolböcker, el kan installeras och hustak repareras. I längden är det inte en lösning att tigga men det är inte heller sant att pengar som samlas in genom tiggeri aldrig kan leda till något konstruktivt och positivt. Människor vi pratat med vittnar om motsatsen.

Romer är diskriminerade i hela Europa och Sverige är inget undantag. Självklart har Rumänien och Bulgarien och andra ursprungsländer ett stort ansvar för att komma till rätta med detta, men även Sverige har en skyldighet att inte upprätthålla och förstärka diskriminering av romer och antiziganism som riktas mot dem som kommer hit. Sverige kan inte “lösa” frågan om strukturell diskriminering av Europas romer men vi kan försäkra oss om att de som är här behandlas värdigt och att deras grundläggande rättigheter respekteras.


OM Amnesty International
Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.
Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Se även;
Nej till tiggeriförbud – Ja till en utsträckt hand!

Den fattiga världen sitter på våra gator och torg!

 

ANNONS
Besök gärna LoveLaholm´s systersajt, HittaUpplevelse.se!
En mycket nischad sajt om upplevelser! Vi förmedlar och ger tips och inspiration från ett fantastiskt utbud av oförglömliga upplevelser, resor och äventyr runt om i Världen i samarbete med turistföretag, reseföretag, turistorganisationer, kommuner och privatpersoner! Klicka på bannern här nedanför. Välkommen in och kika!

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet