Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Upplev Såghuslunds naturreservat!

Såghuslund är ett område med lövskog som sluttar ner mot Lagan. Här finns en tillgänglighetsanpassad stig och en utsiktsplats att njuta av ….

Foto; Lisbeth Jönsson

I den urskogsliknande och trollska miljön finns bland annat ett tjugotal träd som har naturhistoriskt värde, stora gamla ekar och björkar. Reservatet är vackrast att besöka på våren när löven slår ut och marken täcks av vitsippor och ormbär. Reservatet bildades redan 1999 och en skötselplan antogs av kommunen 2014. Tack vare otillgängligheten och det branta stupet ner mot Lagan har det natursköna området fått vara fri från skogliga avverkningar och skogsmaskiner. Utsiktsplats med vy över YSBY kyrka och sittplatser. I nedre delen av området följer stigen ån Lagan. VÄL VÄRT ett BESÖK!

Miljön är näringsrik och närheten till Lagan gör luftfuktigheten hög. Det gör skogen varierad och spännande. Du kan ta dig runt i reservatet på den markerade rundslingan. Delar av slingan är anpassad för personer med rullstol, rollator eller barnvagn. Den tillgänglighetsanpassade stigen är 300 meter lång enkel väg och här finns också en utsiktsplats.

ÖNSKEMÅL FRÅN NATURNÄRA KRAFTER – Fördubbla Såghuslunds naturreservat i Laholm!
Naturnära krafter i Laholm vill gärna att naturreservatet fördubblas. Idag är det på 2,3 ha och man vill se att Såghuslund binds ihop med det statliga naturreservatet vid Karsefors med en stig  som i sin tur skulle ingå i strandskyddet utmed Lagan ända ner till kraftverket i Laholm. Inget dåligt förslag! Tänk er själva att kunna vandra från Såghuslund, sedan längs med Lagan från Karsefors hela vägen ner till kraftverket i Laholm. Det här är något som säkert många turister och vandrare skulle nappa på också liksom många medborgare i Laholm.


“Forsasöndagen vid Karsefors” – årligt förekommande evenemang. Foto; Carl Stridsberg. LoveLaholm

Bra tid för besök
En bra tid att besöka området är på våren och försommaren när löven slår ut och vitsippor, desmeknoppar, ormbär och storrams täcker marken. En särskilt vacker blomma i Såghuslund är gullpudran som trivs vid källor och bäckar i fuktiga skogar. Den har en lysande gulgrön färg som ger ett nästintill skimrande intryck. Den fuktiga miljön i skogen är också gynnsam för en mängd mossor, lavar och svampar.

Mäktiga ekar
De branta förhållandena i Såghuslund har gjort att det varit svårt att hugga träd här. Skogen är därför vildvuxen och variationsrik. Det urskogslika intrycket förstärks av att döda träd har fått ligga kvar där de fallit. I Såghuslund finns ett tjugotal mäktiga ekar som har nått en ansenlig ålder på flera hundra år. Även björk, asp, hassel och al finns i imponerande storlekar. Andra inslag är lind, lönn, fläder, ask, alm och körsbär. Den rika tillgången på gamla träd, såväl levande som döda, är avgörande för att skogen ska kunna vara så artrik. På stammarna växer till exempel olika mossor, lavar och svampar. I den döda veden har skalbaggar och andra insekter hittat en bostad. De blir i sin tur föda åt många av de fåglar som byggt sina bon i trädens håligheter.

Spännande raviner
Hela området kring Såghuslund ligger under högsta kustlinjen vilket betyder att området låg under vatten efter senaste istiden. Lagan var från början en isälv som avvattnade glaciärerna på småländska höglandet. När älven drog fram avsattes mäktiga lager med sand och lera i detta område. Med tiden drog sig havet tillbaka och landet höjde sig. Lagan började då skära sig ner genom sand och lerlager. Idag ligger ån cirka 20 meter under omkringliggande slättland. En del mindre bäckar skär sig nu igenom slänterna ner mot Lagan och bildar spännande raviner. Dessa raviner är väl utvecklade i Såghuslund.

Historien om Kitta i Dalen
På sluttningen ner mot Lagan bodde för 150 år sedan en klok gammal gumma som kallades “Kitta i Dalen”. Hennes riktiga namn var Kierstin Jeppsdotter. Med sina mediciner och sin synska förmåga botade hon det mesta. Hon kunde även hjälpa till vid kärleksproblem. Var man kär i någon och känslorna inte besvarades tillhandahöll hon ett pulver att blanda i maten. Efter en sådan måltid var den utvalde ohjälpligen fast. Receptet har försvunnit och av hennes hus finns bara trappstenen kvar. Men det sägs att man ibland kan se Kitta gå på kvällspromenad i backarna där hon samlar sina läkeörter.

För att skydda naturreservatet har Laholms kommun beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

– tälta eller ställa upp husvagn,
– rida, annat än på bilväg,
– inom reservatet framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar,
– störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya eller gryt eller klättra i boträd,
– medföra okopplad hund,
– använda transistor, bandspelare eller dylikt på ett störande sätt,
– anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
– elda,
– bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
– plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller bär,
– fånga eller insamla djur samt
– anordna snitslade spår eller orienteringskontroller

Serviceinformation
Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning Det finns en tillgänglighetsanpassad stig som är 300 meter lång enkel väg och en utsiktsplats.
Busshållplats Buss 228 och buss 227 går förbi Såghuslund. Lämplig hållplats att gå av på är “Laholm Såghuset”.

Några fakta
Dominerande naturtyper: Lövskog
Kommun: Laholm
Areal: 3 hektar
Skyddat sedan: 1999
Ägare: Laholms kommun
Förvaltare: Laholms kommun
Övrigt: Området är ett kommunalt naturreservat

Vägbeskrivning:
Från Laholm kör Kristianstadsvägen söderut, förbi Trädgårdsstaden. Ta vänster första vägen efter “Hälsans stig” och sedan höger. Parkering sker vid den gamla gården på vänster sida.
Slut källa; Länsstyrelsen Hallands län

Karta
Länk till karta på LoveLaholm

 

Besök gärna LoveLaholm´s systersajter, HittaUpplevelse.se och ListitSweden.se!
Vi förmedlar och ger tips och inspiration från ett fantastiskt utbud av oförglömliga upplevelser, resor och äventyr runt om i Världen på HittaUpplevelse och i Sverige på ListitSweden, i samarbete med turistföretag, reseföretag, turistorganisationer, kommuner och privatpersoner! Välkommen in och kika!

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet