Laddar

7
maj

 • 7 maj, 2020

Sju verkstäder klara för Godkänd Bilverkstad i Hallands län

Bilden ovan: Ulf Stefansson, SFVF, och Joachim Due-Boje, MRF

I nuläget har sju verkstäder i Hallands län klarat årlig kvalitetskontroll för Godkänd Bilverkstad.

– ”I hela Sverige har vi snart 450 verkstäder som klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad. Det innebär att ca 15 procent av alla landets professionella verkstäder är GBV-verkstäder”, förklarar Joachim Due-Boje och Ulf Stefansson, MRF respektive SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Det var 2014 som TV-programmet ”Kalla fakta” uppmärksammade brister hos åtta undersökta, såväl stora som små, verkstäder i Mälardalsregionen. I programmet ombads dåvarande konsument- och finansmarknadsministern, Per Bolund, att kommentera inslagen. Han krävde skärpning samtidigt som han hotade med tvingande lagstiftning om inte branschen klarade det på egen hand. Med det var kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad född. En frivillig kvalitetsstandard som ska innebära konsumenttrygghet. Konsumentverket har ställt sig bakom branschinitiativet.

– ”I Godkänd Bilverkstad lägger vi stor vikt vid hela verkstadens sätt att arbeta. Från att lagar och regler följs till att mekanikern har kompetens för att utföra arbetet fackmässigt”, berättar Joachim Due-Boje.

Ulf Stefansson är noga med att konsumentskyddet följs – att verkstaden följer de av branschen gemensamt antagna reparationsvillkoren som reglerar relationen mellan beställare och utförare.

Villkoren, som både innehåller rättigheter och skyldigheter för båda parter, är en garanti för ett korrekt utfört arbete, menar han.

De båda organisationerna uppskattar att cirka 2 000 verkstäder kommer att vara klara för Godkänd Bilverkstad inom ett år.

– ”Det är viktigt att även konsumenterna ställer krav på att den verkstad som de vill anlita ska vara en Godkänd Bilverkstad. Konsumentkraften är viktig”, avslutar Joachim Due-Boje och Ulf Stefansson gemensamt.

Verkstäder i Hallands län:

 • ATK Bilservice AB, Falkenberg
 • Autodena AB, Halmstad
 • Bennys Servicehall AB, Kungsbacka
 • Deluxe Bil AB, Varberg
 • Din Bil, Kungsbacka
 • Kungsbacka Bilservice, Kungsbacka
 • Svenstigs Halmstad, Halmstad

Kort om Godkänd Bilverkstad

 • Kontrollföretag (3PK) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år, totalt ska 5 stickprovskontroller utföras/år (3 kan göras internt, eller av kontrollföretaget)
 • Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa fackmässighet att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister
 • Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser
 • Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från tredjepartskontrollanten har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker
 • Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av MRF och SFVF, utför årlig kontroll av verkstaden
 • Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras i denna webbportal så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad
 • Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

 • Stickprovskontroll på kompetens, att du har kunskap och färdighet för att kunna utföra de arbeten som du bokar in på din verkstad.
 • Verkstaden ska avtala med en 3PK om årlig kontroll och stickprovskontroller
 • Verkstaden kan ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard
 • Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år
 • Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant
 • Varje år ska genomgående kontroll ske för att säkerställa att verkstaden arbetar enligt, och uppfyller, kvalitetsstandarden för Godkänd Bilverkstad
 • Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker. Ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar
 • Det finns i dagsläget totalt 13 kontrollföretag, se hemsidan här! 

För ytterligare information, kontakta Joachim Due-Boje, 0761-19 91 70, eller Ulf Stefansson, 08-519 475 15.

 

BESÖK LOVELAHOLM´ SYSTERSAJTER
Besök gärna vår systersajter, ListitSweden.se och HittaUpplevelse.se
Där kan du hitta och få tips om resor, upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter på våra, ständigt växande hemsidor. Klicka på banner nedan eller klicka på deras namn ovan. Du kommer även till ListitSweden.se genom att klicka på bannern här nedanför.

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.