Laddar

27
aug

  • 27 augusti, 2020

Hästgårdar kan göra goda insatser för miljön!

Foto/Källa; Rebekka D/Pixabay 

Rådgivningen sker på gården. Rådgivaren och hästhållaren går tillsammans igenom verksamhetens miljöpåverkan utomhus och i stallet. Rådgivningen riktar sig till gårdar med fler än 15 hästar. Den är kostnadsfri, sker på frivillig basis och utförs av rådgivare inom Greppa Näringen. Målet är att göra hästhållarna medvetna om hur deras verksamhet påverkar miljön, identifiera vad som görs bra, vad som kan göras bättre samt ge förslag på åtgärder.

-”Vi tror att hästägarna är angelägna om att dra sitt strå till stacken i miljöfrågan. Det har nyligen kommit flera rapporter om hästars miljöpåverkan och hästnäringen efterfrågar rådgivning och stöd för att utföra miljöåtgärder. Det är därför vi har skräddarsytt en rådgivning för hästverksamheter”, säger Pernilla Kvarmo, ansvarig på Greppa Näringen för den nya rådgivningen.

Ambitionen är att rådgivningen ska kunna erbjudas i stora delar av landet redan under hösten, men i vissa län kan den dröja till nästa år. Det är länsstyrelserna som upphandlar rådgivningen och prioriterar vem som kan få den. Gården ska ha minst 15 hästar och hästhållaren ska kunna besluta över de dagliga rutinerna, åtgärder utomhus och i stallet samt eventuella investeringar.

Rådgivningen sker på gården och rådgivaren går tillsammans med hästhållaren igenom verksamhetens miljöpåverkan utomhus och i stallet. Man ser över de dagliga rutinerna och resonerar runt möjliga åtgärder som till exempel hur hagarna kan bli lättare att sköta med flyttbara in- och utsläpp, eller hur dränering och hårdgjorda ytor runt utfodringsplatser kan minska risken för jorderosion och näringsförluster. Ett annat råd kan vara att anlägga en fosfordamm.

Den nya rådgivningen är ett startbesök och om det finns behov kan gården få fler rådgivningar i Greppa Näringens regi. Rådgivaren och hästhållaren lägger tillsammans upp en plan för kommande rådgivningar.

Mer information
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning för lantbrukare och hästhållare i syfte att förbättra gårdens ekonomi och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Mer än 60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001.

Läs mer på www.greppa.nu (Öppnas i nytt fönster)

OM Jordbruksverket
Jordbruksverket (Öppnas i nytt fönster) är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Text; Jordbruksverket
Foto/Källa; Rebekka D/Pixabay

 

BESÖK VÅRA SYSTERSAJTER
ListitSweden.se och HittaUpplevelse.se
Där kan du hitta och få tips om resor, upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter.
Klicka på banner nedan eller klicka på deras namn här ovanför.
Du kommer även till ListitSweden.se genom att klicka på bannern här nedanför!

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.