Laddar

26
aug

  • 26 augusti, 2020

Tänkvärt: Det är ofta i hemmet man faller!

Foto/Källa; Cor Gaasbeek, Pixabay

Det kan föra till en sjukhusvistelse och sedan till gips och kryckor och även i vissa fall till att man blir rullstolsbunden i en längre eller kortare tid. Ofta sker fallolyckor i hemmen eftersom man ofta är mindre uppmärksam hemma, än vad man är när man är utomhus och vet att man kan ramla eller falla. Men det finns sätt att undvika faller hemma.

Både psykiskt och fysiskt
Det kan vara både fysiskt och psykiskt tungt att falla och slå sig. Dels för att det kan smärta i lång tid efter fallet och att man därför inte blir lika mobil som tidigare. Det vill säga att man inte kan utföra samma saker som man tidigare kunde. Det har givetvis en psykiskt påverkan på individen eftersom man kanske blir bunden till hemmet i en lång period, på grund av att man inte kan gå ut med kryckor eller liknande.

Undvik olyckor
Många som är rädda för att falla installerar tröskelramper i hemmet. Dessa placeras på olika sätt över och runt trösklar. Det är ett bra sätt för att göra mer eller mindre höga trösklar lätta att komma över. När man är trött eller ska upp på natten för att man ska på toaletten är det lätt att snubbla över trösklarna i hemmet, något som kan undvikas med en tröskelramp. Det är enkelt att få dessa installerade och dessa minimerar risken för att snubbla över en tröskel, vilket är positivt för många.
Det finns givetvis många andra anledningar till att man ramlar i hemmet. Det kan exempelvis vara att man har tagit en medicin som gör att man blir yr och omtumlad eller att man råkar trampa på exempelvis en glasbit som har hamnat på golvet eller något helt annat. Om man tvättar golven kan dessa bli hala och kan då förorsaka ett fall. Det är självfallet viktigt att man tar de förbehåll som finns för att undvika att falla i hemmet.

Många väljer det säkra före det osäkra
Eftersom ett fall kan få stora konsekvenser för ens liv, inte minst om man är äldre, är det många som gör vad de kan för att undvika i att hamna i en sådan situation. Ett fall kan göra att man blir sängliggande i långa perioder och inte minst väldigt isolerad i sitt hem. På grund av detta väljer många att ta den säkra vägen och installera tröskelramper i hemmet.

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.