Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Företag i Halland söker företagslån

Alla företag är i olika skeden i behov av extern finansiering, vilket ofta brukar ta sin form av ett företagslån. Behovet för finansiering kan uppstå som ett resultat av att företaget expanderar och behöver mer pengar för sin marknadsföring, produkter och för utökad hyra.

Ett annat vanligt behov är det behövs investeras i någon ny maskin, i renovering av företagets lokaler eller något annat projekt. Vi har fått ta del av data från förmedlaren av företagslån Kompar, vilken pekar på att företag i Halland går riktigt bra.

Behövs lån när det går bra för ett bolag?
Många har föreställningen att det inte behövs företagslån när ett företag går bra. Till en viss del är det sant då behovet för extern finansiering ökar om ett företag inte har tillräckligt med starkt kassaflöde för att kunna finansiera sig självt. Däremot så kan ett växande företag kontinuerligt behöva mer finansiering för att kunna täcka sitt rörelsekapital, det vill säga att köpa in fler produkter som hålls på lager fram tills att man får betalt från sina kunder.

Att finansiera hela sin verksamhet, inklusive expansion och investeringar, med företagets egna medel innebär att man som företagare ofta behöver överstå eventuella utdelningar av ens vinst. Genom att använda sig av företagslån för att finansiera delar av sin verksamhet kan företagen fortsätta med sin expansion och sina investeringar samtidigt som de betalar utdelning till sina ägare.
Med andra ord, även företag som går bra behöver företagslån!

Företag i Halland i behov av finansiering
Kompar har delat med sig av data som visar på att antalet ansökningar om företagslån är extra hög i Hallandsregionen. Vidare så visar datan på att företagen som söker om finansiering är hälsosamma bolag som är i behov av pengar för att finansiera sin expansion och sina investeringar.

Entreprenörskap har alltid varit starkt inom Hallandsregionen och det finns många egenföretagare som driver fina bolag. Att det dessutom tycks gå väldigt bra för dem är kul tycker nog de flesta från Halland.

Precis som i resten av landet hade COVID19 en påverkan på Halländska småföretags behov av finansiering. Antalet ansökningar om företagslån sköt i höjden under mars och april månad men har börjat återgå till mer normala nivåer under sommaren visar Kompars data på. Kompar kommenterar vidare att banker och långivare ser mer positivt på utlåning till företag än vad de gjorde för några månader sedan. Vidare tycks investeringsviljan bland egenföretagare vara högre än vad den varit tidigare.

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet