Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Information kring coronaviruset och covid-19 – Publicerad 03 november 2020

Med omedelbar verkan införs lokala allmänna råd även i Hallands län. Smittspridningen i länet anses nämligen nu ha fått en sådan omfattning att Folkhälso­myndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd.

Foto/Källa; Willgard Krause, Pixabay

Information publicerad tisdagen den 3 november klockan 14.15

Bedömningen baseras på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning i antalet personer som har diagnosticerats med covid-19, en ökad belastning på hälso- och sjukvården i form av ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i sluten vården, och ett ökat antal smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre.

Under förra veckan konstaterades 467 nya fall i länet, en ökning med 140 procent jämfört med veckan dessförinnan. Av samtliga som testades hade 8,5 procent covid-19.

Mycket allvarligt läge
Före Folkhälsomyndighetens ordinarie presskonferens på tisdagseftermiddagen, höll regeringen presskonferens. Här betonade statsminister Stefan Löfven att nu måste alla ta sitt ansvar för att förhindra smittspridningen.

Läget är mycket allvarligt. Allt fler medborgare läggs in för sjukhusvård och intensivvårdsbehandling. Så nu måste varje medborgare ta sitt ansvar. Gör vi rätt, kan vi glädjas åt det framöver. Gör vi fel, får vi lida av det framöver.

På regeringens presskonferens meddelades också om nya regler för restauranger. Högst åtta personer får från och med nu sitta vid samma bord.

Med den ökade smittspridningen följer ytterligare ekonomisk belastning för kommuner och regioner. Statsministern lovade därför att ytterligare tio miljarder kronor kommer att fördelas till kommunerna och regionerna som en följd av ökade kostnader kopplade till covid-19.

Sju av tio
Förutom lokala allmänna råd i Halland införs sådana även i Region Jönköping och Region Örebro. Därmed omfattas i dagsläget sju av tio medborgare i landet av lokal allmänna råd.

För Halland innebär råden följande:

 1. Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  2. Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  3. Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  4. Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  5. Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  6. Begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras från 300 till maximalt 50 deltagareSom ovan sagts gäller de lokala allmänna råden omedelbart i Hallands län. Beslutet gäller för tiden fram till och med den 24 november. Beslutet kan förlängas.

KÄLLA; Laholms Kommun

Relaterade inlägg

 • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet