Laddar

11
nov

  • 11 november, 2020

Nationell prostatacancerscreening bör införas så snart som möjligt!

Bilden; Ola Bratt, professor i urologi Sahlgrenska akademin Göteborg
Foto/Källa; Prostatacancerförbundet

– ”Om prostatacancerscreening införs och vården effektiviseras så uppskattar Prostatacancerförbundet att 1 000 liv kan räddas varje år och mycket onödigt lidande skulle kunna förbyggas. Nu dör 2 300 män varje år, så det är fråga om en viktig förbättring”, säger Kjell Brissman, ordförande i Prostatacancerförbundet.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. Detta har bidragit till att många upptäckts tidigt och fler liv kunnat räddas. För prostatacancer finns ännu inte något nationellt program. Orsaken är att metoderna att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit för osäkra. Socialstyrelsen har rekommenderat regionerna att se över sin diagnostik och inleda försöksverksamhet med att informera alla män i åldrarna 50-75 om sjukdomen och möjligheten att testa sig. Metoderna kan vara olika men ska utvärderas som underlag för ett senare beslut om nationell screening.

PSA-prov med kompletterande tester kan minska dödligheten med 40 procent
Flera stora internationella studier visar att screening långsiktigt skulle kunna minska dödligheten med 30-40 procent. Ett exempel är en nyligen avslutad studie vid Göteborgs universitet baserad på 20 000 män som följts under två decennier. Ett annat är Prostatacancercentrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm som har lyckats förbättra diagnostiken av prostatacancer avsevärt genom användning av MR-kamera i kombination med det så kallade Sthlm3-testet. Fler behandlingskrävande cancerfall upptäcks. Väsentligt färre behöver utsättas för vävnadsprov och överdiagnostik minskas med 40 procent.

– ”Prostatadiagnostik förändras i grunden. Magnetkamera införs nu som initial diagnostik vid misstanke om prostatacancer. Då kan runt tusen svenska män årligen komma att slippa få en onödig diagnos på cancersjukdomen, enligt professor Ola Bratt, som är ordförande i Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer. Genom åren har runt 50 000 svenskar blivit överdiagnostiserade med prostatacancer på detta sätt, vilket är förfärligt. Nu kan vi till stor del stoppa denna utveckling”, säger Ola Bratt, professor i urologi, Sahlgrenska akademin Göteborg.

EU-kommissionen uppmanas rekommendera sina medlemsländer att införa prostatacancerscreening
European Association of Urology, EAU har lämnat förslag att EU-kommissionen ska uppmana medlemsländerna att införa prostatacancerscreening. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen för män inom EU med 450 000 män som varje år får prostatacancer och 107 000 män avlider (2018).

EAU förordar att diagnostiken görs mer strukturerad, säker och jämlik. PSA-värdet bör kombineras med nya mer träffsäkra metoder som till exempel magnetkamera (MR) och vägas samman med andra riskfaktorer. På så vis kan man med större säkerhet avgöra hur allvarlig sjukdomen är och om behandling är nödvändig. Ingen ska behandlas i onödan, eftersom operation och strålbehandling ofta för med sig skador som nedsatt sexuell förmåga och urinläckage.

Om ett screeningprogram införs kommer fler patienter med prostatacancer upptäckas och botas och därmed kommer antalet med spridd cancer att minska. EAU anser att PSA-screening är mer effektiv än bröst- och koloncancerscreening. De anser dessutom att patientens livskvalitet inte vägts in när argument för och mot screening diskuterats.

Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota och liv kan räddas!
Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män över 50 år att ta PSA-prov. Det är viktigt eftersom sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. PSA-testet är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Varje år upptäcks 10 000 män med prostatacancer i Sverige, vilket blir 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig helt friska innan diagnosen. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men viss ärftlighet finns. Om det finns två eller fler som har prostatacancer i släkten bör PSA-prov därför tas från 40 år. Kombinationsbehandling i tidigt skede är effektivt. Trots våra ambitioner att upptäcka prostatacancer i tidigt skede ser vi fortfarande många fall med spridd prostatacancer.

RELEVANTA LÄNKAR  (Länkarna öppnas i ett nytt fönster)
Prostatacancerförbundet
Prostatacancerförbundet på Facebook

 

BESÖK LOVELAHOLM´S SYSTERSAJTER
ListitSweden.se och HittaUpplevelse.se
Där kan du hitta och få tips om resor, upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter.
Klicka på banner nedan eller klicka på deras namn här ovanför.
Du kommer även till ListitSweden.se genom att klicka på bannern här nedanför!

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.