Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Fakta om förslaget om den nya covid-19-lagen

Regeringen har till lagrådet lämnat förslag på en ny, tillfällig ramlag som ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler tvingande smittskyddsåtgärder än vad som i dag är möjligt.

Foto/Källa; Fernando Zhiminaicela, Pixabay

  • Regeringen har till lagrådet lämnat förslag på en ny, tillfällig ramlag som ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler tvingande smittskyddsåtgärder än vad som i dag är möjligt.
  • Reglerna ska kunna anpassas regionalt efter smittspridning i olika områden.
  • Regeringen vill kunna besluta om rättsligt bindande regler för butiker och köpcentrum.
  • Personer som bryter mot restriktionerna ska kunna dömas till böter.
  • Verksamheter som ska omfattas av lagen är: Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, butiker och köpcentrum, kollektivtrafik, lokaler – exempelvis festvåningar – och platser för privata sammankomster, Allmänna platser som parker och badplatser.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021

KÄLLA; Regeringen

REGERINGEN
Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, saknas på bilden
Bilden nedan – Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Relaterade inlägg

  • Kommentera

Arkiv

Hoppa till verktygsfältet