Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Rekord i insamlade förpackningar 2020 – så bra är Sverige på att återvinna

Ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, presenterar årligen statistik över hur mycket förpackningar och tidningar som Sveriges hushåll tillsammans har lämnat till återvinning. Insamlingsstatistiken från 2020 visar att mängden förpackningar som lämnades in till återvinning under året slår rekord och ökade med 8 procent jämfört med året innan. 2019 lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning och under 2020 landade siffran på 64 kilo.

– Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar. För att skapa ett mer cirkulärt samhälle måste vi se till att ta hand om de resurserna vi förbrukar och det är fantastiskt att se att engagemanget för återvinning fortsätter att öka, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Statistiken är baserad på den volym förpackningar som hushållen i Sverige har lämnat in för återvinning via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Mängden insamlade förpackningar av glas, papper, plast och metall som lämnades in via FTI under 2020 har totalt sett ökat med 8 procent jämfört med 2019. Ökningen är störst för pappersförpackningar som har ökat med 16 procent samt plast- och metallförpackningar som båda har ökat med 11 procent.

– De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar och det är fint att se att våra återvinningsvanor går hand i hand med våra nya beteenden i pandemin. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Förpackningar Av (kg per invånare) Glas Papper Plast Metall Tidningar
2020:  22,6  16,9  8,7  1,8  13,6
2019:  22,2  14,6  7,9  1,7  15,9

Mängden insamlade tidningar har minskat jämfört med 2019 enligt den nya statistiken. Detta är en fortsatt nedåtgående trend som är ett resultat av förändrade mediekonsumtionsvanor. Mängden insamlade tidningar som lämnas in till återvinning har minskat med 13-15 procent under de senaste åren.

För mer information om insamlingsstatistiken och lista över resultat per kommun, vänligen besök: https://ftiab.se/insamlingsstatistik

Information om insamlingsstatistiken:
Insamlingsstatistiken baseras på mätningar av mängden förpackningar och tidningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s över 5000 återvinningsstationer i landet, eller via de 2 miljoner hushåll som återvinner direkt i fastigheten.

På FTI:s webbsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI:s entreprenörer har samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att:

Boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.

– Entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser för att miljöoptimera transporterna.

– Det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Material FTI får in enligt statistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att sorteras för återvinning till nya förpackningar, tidningar och andra produkter.

OM
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning.
Läs mer på www.ftiab.se

Relaterade inlägg


Arkiv

Hoppa till verktygsfältet