Sveriges campingplatser klarade 2020 bra jämfört med många andra inom svensk turism. Det visar årets statistik från SCB när branschorganisationen SCR Svensk Camping summerar 2020. Effekterna av corona-krisen har slagit olika hårt på olika destinationer, men överlag har krisen medfört ett ökat intresse för camping och utomhusupplevelser. Inför 2021 har trenden förstärkts ytterligare och bokningsläget är på många håll i landet mycket bra.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet