Laddar

10
nov

  • 10 november, 2021

Fars dag kan bli dagen då många män lägger om till en hälsosam livsstil!

Bilden; Pia Andark Johannesdotter är en av ambassadörerna för Mustaschkampen 2021. Foto; Ewa-Marie Rundquist

Mustaschkampen tycker att Fars dag kan vara mer än att familjer ger pappa frukost på sängen och ger honom en ny slips. Vi vill få familjerna att ta i lite och säga:
”VARFÖR SKA PAPPA DÖ 3,5 ÅR FÖRE MAMMA FÖR ATT HAN HAR EN BETYDLIGT MINDRE HÄLSOSAM LIVSSTIL ÄN MAMMA, DET ÄR DAGS FÖR EN FÖRÄNDRING!”

Fakta från SCB säger att: Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor. Män motionerar mindre än kvinnor och män äter mindre hälsosamt än kvinnor, bland annat betydligt mer skräpmat. Dessutom drabbas över 10 000 män varje år av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Som tur är går sjukdomen att bota om den upptäcks tidigt. Därför är det viktigt att alla män som fyllt 50 år går till vårdcentralen och tar PSA-prov. Det finns naturligtvis många män som motionerar och äter rätt men tillräckligt många som inte gör det, så en uppryckning bland soffpotatisarna är befogad.

– ”Mustaschkampen kommer skicka information till alla dagstidningar och jag kommer personligen ta kontakt med alla regionala radio-nyhetsprogram och TV-nyhetsprogram för att de inom sina regioner ska sprida budskapen att många pappor kan använda Fars dag till att lägga om till en mer hälsosam livsstil. Alla medier kan bidra till att göra Fars dag till en viktigare dag. Tag kontakt med ordföranden i den närmaste av de 27 regionala prostatacancerföreningarna som kan uttala sig. För att underlätta presentationen har vi tagit fram ett fempunktsprogram för bättre och längre liv”, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Bilden ovan; Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Fars dag är också en bra dag för män att öva sig att prata om känslor

– ”Allt för många män vill inte blotta sitt inre och har svårt att tala om känslor. Fars dag är rätt dag att våga bryta denna blockering och hela familjen kan hjälpa pappa att våga prata om svåra saker. För om man kan prata om känslor, hälsa och sjukdomar är det lättare att göra något åt sitt hälsoläge. Jag har blivit ambassadör för Mustaschkampen för att jag tycker den gör ett viktigt arbete för män som fått prostatacancer, vilken är den vanligaste cancersjukdomen och det är hela 120 000 som har eller har haft sjukdomen. Till de drabbade bör läggas deras familjer och då är gruppen uppe i 500 000 personer.

Det jag vill förändra är att männen inte ska känna skam. Eftersom en av sjukdomens biverkningar kan vara bristande sexuell förmåga vill många män inte alls tala om sjukdomen. De skäms så mycket att de inte ens efterfrågar den eftervård eller rehabilitering som förhoppningsvis kan lindra problemet. Detta vore ett betydligt mindre problem om männen vågade uttrycka sina känslor och sin sårbarhet”, säger Pia Andark Johannesdotter, specialistsjuksköterska urologi/operation, Karolinska Universitetssjukhuset och ajd Urologi. Hon är också en av årets ambassadörer för Mustaschkampen.

Mustaschkampens fempunktsprogram för ett bättre och längre liv

1. Män motionerar mindre än kvinnor – Motionerna regelbundet!
Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre. 50-åriga män har blivit 10 kg tyngre mellan 1963 och 2013. Män motionerar mindre än kvinnor. Ni män som inte börjat motionera, nu är det dags att komma i gång, kanske en rask promenad runt kvarteret. Den största effekten av fysisk aktivitet får de som är mest fysiskt inaktiva. De behöver bara röra sig lite grann för att få tydliga positiva resultat på hälsan.

2. Män äter mindre hälsosamt än kvinnor – Ät rätt och rök inte!
Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid håller dig friskare än skräpmat. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta röka omgående, eftersom rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor.

3. Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor – Stressa mindre

Mindre stress förlänger livet. För mycket negativ stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Korta pauser är viktigare än fem veckors semester. För den som är i pratig miljö kan en promenad runt kvarteret vara bra. För den som är mycket ensam kan det vara återhämtande att ringa en vän. För den som är stillasittande kan fysisk aktivitet vara bra. Försök att hitta flera olika sätt att undvika stressmoment.

4. Många män är rädda att tala om känslor, sjukdomar och hälsa – Börja tala om din hälsa!
Många män är rädda att blotta sitt inre och att prata om känslor och sjukdomar. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om till en hälsosam livsstil.

5. Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota – Ta PSA-prov om du är över 50 år!
Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt blodprov som tas på din vårdcentral. Är det så att prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna blir besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för få kunskap om att de fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet!

Källor:

1. Män dör 3,5 år tidigare
Folkhälsomyndigheten: Medellivslängd kvinnor: 84,7 medellivslängd män 81,3 (2019)
SCB: Kvinnor: 84,3 år och män 80,6 år (2020)

2. Män vill inte prata känslor, sjukdomar eller hälsa
utforskasinnet.se

Språkforskaren Karin Milles, Svenska måltider, det är en utmaning att få män att tala om hälsa. Kvinnor vill prata, män vill fly 13 aug 2017.
kurera.se
Var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor – och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden. De främsta anledningarna till att män inte pratar om känslor är att de anser det jobbigt, att de inte ser behovet och att de inte vill framstå som negativa eller jobbiga. Det framgår av en ny nationell undersökning. I den nya nationella undersökningen från SSI deltog 1000 svenska män. Den gjordes på uppdrag av blomsterkedjan Interflora som med detta hoppas kunna slå ett slag för modern manlighet och att det visst går att visa och prata känslor vänner emellan – utan att för den sakens skull göra avkall på sin identitet som man.
Socialstyrelsen
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

3. Kvinnor motionerar mer än män
Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförelser levnadsvanor 2019
SCB motionsvanor 16-84 år

Ingen motion på fritiden män 12,1%, kvinnor 10,3%
Motionerar minst någon gång män 87,9%, kvinnor 89,7%
Motionerar minst 1 gång i veckan män 58,6%, kvinnor 61,4%
Motionerar minst 2 gånger i veckan, män 42,3%, kvinnor 45,4%
Motionerar kraftigt minst 2 gånger i veckan, män 19,9%, kvinnor 15,3%

4. Kvinnor äter mer hälsosamt
Livsmedelsverket, Riksmaten. Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män
Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförelser folkhälsa 2019

5. Rökning
tobaksfakta.se
14% av kvinnorna 17-84 år rökte år 2018
16 % av männen 17-84 år rökte år 2018

6. Tidig upptäckt
Prostatacancerförbundet har de senaste åren via neutrala marknadsundersökningar mätt män och kvinnors kunskaper.
– Vilken cancersjukdom är vanligast?
– Känner ni till prostatacancer kan botas tidigt, känner ni till att män över 50 år bör ta PSA-prov? Prostatacancerförbundet
Socialstyrelsen

7. Evidensbaserade råd för att undvika att få cancer
Världscancerfonden: ”Ingen ska behöva drabbas av en cancerform som går att förebygga”, säger Världscancerfondens forskningschef Michelle McCully. Här är organisationens lista med tio rekommendationer för att minska risken för cancer – de mest evidensbaserade råden som existerar kring kost, livsstil och cancer.

RELEVANTA LÄNKAR  (Alla länkar i artikeln öppnas i ett nytt fönster)
Här hittar du din lokala patientförening

OM Prostatacancerförbundet 
Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

 

 

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.