Postat av Carl Stridsberg Postat i LoveLaholm.se

Elbilarna i Hallands län ökar kraftigt

Antalet elbilar ökade med 98 procent i Hallands län under 2021. I slutet av förra året fanns det 4 546 elbilar i trafik i länet.

Foto/Källa; Pixabay – Bilden har inget med artikeln att göra

I hela Sverige uppgick antalet elbilar till 110 177, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2020. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Ökningstakten är snabb, det är tredje året i rad vi ser en fördubbling av antalet elbilar i trafik. Vid sidan av elbilar så ser vi även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider. Det innebär att idag har 9 procent av alla personbilar i trafik helt eller delvis eldrift, säger Jonas Ingman statistiker på Trafikanalys.

Sett till hela landet har elbilar ökat med 98 procent 2021. Den största ökningen har Örebro län med 127 procent fler elbilar. Laddhybrider och elhybrider* har ökat med 55 respektive 17 procent under 2021. De bilar som enbart drivs med bensin minskar mest i antal, men utgör fortfarande en majoritet – 52 procent – av alla bilar i trafik.

Uppgifter om antalet registrerade bilar i trafik efter drivmedel för samtliga kommuner i Hallands län finns här i Trafikanalys statistikportal. (Sidan öppnas i ett nytt fönster)

Under 2021 nyregistrerades 314 313 personbilar, en ökning med 4 procent jämfört med år 2020. Trots ökningen så nyregistreras färre personbilar än innan pandemin. Under åren 2015 till 2019 nyregistrerades i genomsnitt cirka 375 000 personbilar per år.

Av alla nyregistrerade personbilar under 2021 var 18 procent elbilar, mot 9 procent under 2020.

I Hallands län var biltätheten 533 bilar per 1 000 invånare under 2021, vilket är en minskning från 534 bilar per 1 000 invånare året innan. Biltätheten varierar mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 400 bilar per 1 000 invånare. Gotlands län har landets högsta biltäthet med 605 bilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistik ”Fordon i län och kommuner 2021”. (Sidan öppnas i ett nytt fönster)

*Elhybridbilar använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. En elhybrid är inte en så kallad klimatbonusbil, men har lägre fordonskatt än motsvarande bensin- eller dieselbil.

Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat oavsett var bilen är stationerad.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat underlaget på uppdrag av Trafikanalys. Uppgifterna om svenskregistrerade fordon kommer från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

OM Trafikanalys
Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

ÖVRIGA RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Trafikanalys webbplats

Text; Trafikanalys
Foto/Källa; Pixabay

Relaterade inlägg


Arkiv

Hoppa till verktygsfältet