Laddar

4
aug

Första appen kring vildsvin är på gång i Halland

I ett nytt samarbetsprojekt ska Hushållningssällskapet Halland tillsammans med Ahla Mossens vilthägn, Jägareförbundet Halland och Länsstyrelsen i Hallands län skapa Sveriges första app kring vildsvin.
I syfte att öka avskjutningen av vildsvin och få en enklare hantering kring vildsvinskött startar nu ett nytt projekt i Halland.

Det är Hushållningssällskapet Halland som genom det nya projektet vill stärka samarbetet mellan jägare och vilthanteringsanläggningarna och på så sätt i förlängningen också bidra till färre skador på växande gröda.

En app

En del i projektet är att bygga en app som ska vara ett hjälpmedel för jägaren, vilthanteringsanläggningar och andra med intresse för vildsvin. I appen ska kunskap samlas och det ska finns möjlighet till dialog.

  • Det finns en efterfrågan på samordning av information kring vildsvin. Idag finns det väldigt mycket information att hitta, men informationen finns utspridd på många olika ställen. Det finns också ett tomrum kring hanteringen av vildsvinskött och vad som når vilthanteringsanläggningarna. Här kan vi fylla en lucka, menar Håkan Cajander som är projektledare vid Hushållningssällskapet Halland.

Dokumentation

Förutom appen ska det också inom projektets tid tas fram underlag för hur uppsamlingsplatser för skjutna vildsvin kan utformas och placeras i Halland. Case som beskriver hur vildsvinskött förflyttas från skog till tallrik ska testas. Sist men inte minst ska man också hitta nya sätt att dokumentera vildsvinshanteringen med stöd av drönare.

  • Att kunna dokumentera sina viltskador är en viktig del, berättar Håkan Cajander. För att lantbrukaren ska kunna få någon ersättning för viltskador krävs dokumentation och då tror vi att drönaren kan vara ett bra verktyg.

Samarbete

Projektet pågår till december 2024 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, Ahla Mossens Vilthägn, Jägareförbundet Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

OM Hushållningssällskapet

Med kunskap, stort kundfokus och medlemsengagemang utvecklar Hushållningssällskapet det gröna näringslivet. Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap, från norr till söder, från öst till väst.

Vi arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar och med våra kunders utmaningar som drivkraft. Sedan över tvåhundra år är Hushållningssällskapet en oberoende aktör som verkar för att hushålla med jordens resurser – därav namnet.

Cirka 1000 medarbetare delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet har idag cirka 25 000 medlemmar.

RELATERADE LÄNKAR (Öppnas i ett nytt fönster)

Hushållningssällskapet Halland

Foto: Sofia Hedman
Text; Hushållningssällskapet Halland

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.