Laddar

20
sep

Investera i ditt företags medarbetare

I dagens läge är det oerhört viktigt att hålla kvar våra medarbetare samt även att locka nya medarbetare till vår verksamhet.

Framtidens medarbetare kräver kompetensutveckling

Framtidens arbetskraft vill vara flexibla och du och ditt företag måste följa med den trenden. Därför är nyckelorden upskilling, reskilling när det gäller att måna om sina anställda, så att de faktiskt stannar kvar på företaget. Kompetensutveckling är bland det mest betydelsefulla när du vill investera i dina medarbetare.

Vad exakt betyder då upskilling och reskilling? Jo, upskilling är när en medarbetare får lära sig nya färdigheter inom i princip samma yrkesroll som den hade tidigare. Reskilling, å sin sida, innebär att en medarbetare lär sig nya färdigheter för en ny roll inom företaget.

Våra yngre generationer är väldigt måna om att det investeras i dem och att de får en gedigen kompetensutveckling på det företag som de arbetar på. Så väl upskilling som reskilling är något som bör stå i fokus på ett företag som månar om och vill behålla sina medarbetare. Kompetens och lärande är således nyckelfaktorer för, i synnerhet, att de yngre generationerna ska bli ett företag troget under en längre tid.

Satsa på din personal

Flexibilitet och att ständigt röra sig framåt är viktiga faktorer för att dina medarbetare ska trivas på företaget och därmed stanna där under en längre tid. Medarbetare som känner att arbetsgivaren tar deras talanger och kunskaper på allvar samt som investerar i dem, mår bättre vilket även är positivt för prestationen. Visa dina medarbetare deras värde och att du får detsamma tillbaka. Medarbetare som känner för företaget är guld värda.

Det finns ytterligare en aspekt på varför det är så positivt för ett företag att upskilla och reskilla sin personal – nämligen att du då slipper dyra nyanställningar.
Satsa på dina medarbetare och du får tusenfalt tillbaka samt att du behåller värdefull kunskap och erfarenhet inom företaget.

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.