Södra Hallands Kraft

Om företaget

Södra Hallands Kraft
Timmervägen 1
312 50 Vallberga
Tel: 0430-480 00
E-post: info@sodrahallandskraft.se
Webbplats: http://www.sodrahallandskraft.se

Öppettider

mån-fre: 08:00-16:30


Kategorier

Ämnesetiketter

På kartan

Foto; Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft är ditt lokala elnätsföretag. Genom oss har du som kund och medlem ett tillförlitligt och prisvärt elnät. Kundservice med lokala mervärden! Med lokal förankring driver vi elnätet i södra Halland och erbjuder energitjänster för hem och företag. Vi är ett kundägt företag och överskott används för att utveckla och förbättra verksamheten. Vårt moderna kund- och energicenter i Vallberga fungerar som nav för hela vår verksamhet. Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholm och delar av Båstad kommun. Vi bedriver även småskalig produktion och utför energirelaterade tjänster i södra Sverige.

amjolkpall728
Foto; Carl Stridsberg, lovelaholm.se

Våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning. Vi vill att du upplever oss som ett företag du kan lita på. Att vi är lätta att nå, elnätet fungerar störningsfritt, kostnad är rimlig och att vi driver lokal utveckling på ett miljösmart sätt. Samarbete utgör en viktig komponent för vår service. Vi har partners inom flera områden, inte minst till stöd i utvecklingen inom grön energi. Och vi är aktiva i branschens olika organ för att ta till oss det bästa från vår omvärld. Totalt sysselsätter vår verksamhet drygt 45 personer. Företaget drivs som ekonomisk förening som du är delägare i genom att du bor i värt elnätsområde.

Södra Hallands Kraft har i veckan tagit sin nya solcellsanläggning i drift.

shk_solceller1170x600_2
Foto; Södra Hallands Kraft

Man har ju sedan tidigare haft en anläggning på ca 15 kW men nu har vi ökat på med ytterligare 57 kW vilket gör att de ett flertal dagar om året kan tillverka egen grön el som överstiger deras egen användning.

shk_solceller1200
Foto; Södra Hallands Kraft

Lite kortfattade tekniska detaljer för den intresserade:
* 216st polykristallina solpaneler á 255 Wp
* 57,2 kWp installerad effekt
* Växelriktare 2 x 25 kWp
* Simulerad energiproduktion ca 52 000 kWh per år
* Takyta ca 350 kvadratmeter

Sök Upplevelser i Sverige
Hoppa till verktygsfältet