Hav, floder, bokskogar, bäckar, fält, hedar, sjöar och berg …

Naturen i och runt Laholm är helt underbar! Här finns en unik blandning av olika landskapsbilder och miljöer.

Vibbar från Medeltiden
Att Laholm ligger i ett medeltida odlingslandskap vittnar ruiner och lämningar om medeltiden.

År 2013 firade man “Freden i Knäred”..
2013 var det 400 år sedan Kalmarkriget slutade med freden i Knäred – två mil öster om Laholm. Denna historiska händelse firades med massor av evenemang och aktiviteter, kanske så många som 400! Det blev konserter, skådespel, utställningar och tävlingar av alla de slag. Bland annat riddarspel och tornerspel. Det började med ett fredsseminarium den 20 januari och avslutades med ett Fredskalas den 28 september.

Hallandsåsen
På Hallandsåsen kan man vandra i en helt underbar bokskog.

Osbecks bokskogar är ett naturreservat i Laholms kommun i Halland.

Mellan Östra Karup och Hasslöv upp på norrsidan av Hallandsåsen ligger detta 273 hektar stora reservat som varit skyddat sedan 2008. Ädellövskog dominerar området.

De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år.

Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen.

Det har medfört en biologisk mångfald i området. Här finns dagsländor, bäcksländor och öring. I fuktiga områden trivs rutlungmossa och dunmossa.
KÄLLA [Wikipedia

Vad du än vill uppleva på Hallandsåsen; Naturreservat, Strövområden, Vandringsleder, Cykelrundor, Äventyr & Aktiviteter så finner du det på “Destination Hallandsåsen”, http://www.hallandsasen.se/

På  deras webbplats kan du även ladda ner deras Destinationsguide i pdf.

Hjörneredssjöarna

Ett omtyckt konstgjort sjösystem i vackra naturomgivningar någon mil utanför Laholm. Populärt för kanoting, fiske, vandring och scouting.

Läs mer om olika naturaktiviteter på Laholms Turistbyrå!

 

 

Hoppa till verktygsfältet