Laddar

Laholm är Hallands minsta men även äldsta stad. Brukar kallas för den lilla staden med de många konstverken!

Ebbaredsstugan i stadsparken. Foto; Carl Stridsberg, lovelaholm.se

Man vet genom arkeologiska undersökningar att Laholmen har varit bebyggd länge, förmodligen 4 000 år. Strax utanför den nutida stadsgränsen ligger ett flertal högar från äldre bronsåldern vid vad som då var ett förmodat, vadställe över Lagan. Strax innanför dessa ligger en boplats från järnåldern. Vid stadens nya industriområde Nyby Industriområde ligger också ett flertal gravhögar som man förmodar är från bronsåldern.

Laholm omtalas redan i Kung Valdemars jordebok, där det antyds att det då förekom handel på platsen, som då var en kungsgård där Lagaholm var uppfört. Som stad kan Laholm dock först beläggas från början av 1300-talet. Ända in på 1700-talet var Laholm beläget vid den enda broövergången över Lagan i Halland.

Källa; [Wikipedia]

Populära stadsvandringar

Genom någon av Laholms uppskattade stadsvandringar, (Konstrundor och stadsparken) har du möjlighet att se och förstå Laholms och Laholms roll i historien. Läs om en konstnär här!
Besök Laholms Turistbyrå för mer information om Stadsvandringarna.

Laholms historia samlad i bokform

Det finns flera böcker som nogsamt och metodiskt tar upp Laholm ur ett historiskt perspektiv. Kontakta ”Föreningen Gamla Laholm”.