Ingvarsbygget

Sevärdhet

Det här är en sevärdhet kategoriserad under . Klicka på knappen nedan för mer information.

Mer information

Platsinformation

Laholm


Ämnesetiketter

På kartan

Foto/Källa; Lisvnorrland/Pixabay

Ingvarsbygget är ett naturreservat i Hishults socken i Laholms kommun i Halland. Området är skyddat sedan 1995 och omfattar 12,4 hektar. Det är beläget 5 km öster om Hishult. En vandringsstig leder runt i reservatet.

Liten blåklocka
Reservatet består av åkermark, skogsmark och våtmark. Skogen består dels av bok och dels av lövblandskog med inslag av tall. På betesmarkerna växer gökärt, vårbrodd, prästkrage och liten blåklocka. Grå flugsnappare och glada har setts i området eller i dess närhet.
Källa; Wikipedia

Ingvarsbygget (Laholm) visar spår av en tid från förr då den svenska befolkningen ökade i hög takt på grund av bättre välstånd och man började utnyttja mark som inte varit odlat tidigare.

Det var på 1800-talet som befolkningen ökade explosionsartat och biskopen Esaias Tegnér förklarade det med tre ord ”Freden, vaccinet och potäterna”. Ingvarsbygget är ett av många jordbruk som nyodlades och gården brukades med de knappa resurser som skogen, betet och de magra åkerlapparna gav. Öppenheten är typisk för Ingvarsbygget där gränserna mellan hagmark och skogsmark är diffusa genom ett mångårigt skogsbete.

Ta en promenad längs med den markerade stigen och insup historien och naturen, beskåda det vackra huset från 1915 som byggdes med liggande timmer, en byggnadsteknik som är ovanlig i dessa trakter.
Källa/Citat; Emelie Andersen, reservatsförvaltare

Hitta hit
Bil: Reservatet ligger cirka 5 kilometer öster om Hishult och nås lättast med bil. Kör du vägen mellan Hishult och Skånes-Fagerhult svänger du in till vänster strax innan länsgränsen, där det skyltas ”17 Markaryd”. Skylt in mot reservatet finns vid sista avfarten in mot reservatet, åt höger, vid gård med adress Ingvarsbygget 6, Hishult. Kör du vägen Hishult – Kornhult svänger du ner höger efter Kornhult, mot Norra Össjö. Skylt finns vid sista avfarten in mot reservatet, åt vänster, vid gård med adress Ingvarsbygget 6, Hishult.

Vill du veta mer om reservatet? Läs mer här!

 

Besök gärna LoveLaholm´s systersajter, HittaUpplevelse.se och ListitSweden.se!
Vi förmedlar och ger tips och inspiration från ett fantastiskt utbud av oförglömliga upplevelser, resor och äventyr runt om i Världen på HittaUpplevelse och i Sverige på ListitSweden, i samarbete med turistföretag, reseföretag, turistorganisationer, kommuner och privatpersoner! Välkommen in och kika!

Sök Upplevelser i Sverige
Hoppa till verktygsfältet