Naturreservatet Osbecks bokskogar

Sevärdhet

Det här är en sevärdhet kategoriserad under . Klicka på knappen nedan för mer information.

Mer information

Platsinformation
Björkebacksvägen 183
269 41 Östra Karup


På kartan

Foto; Carl Stridsberg

Fågelmorgon Söndagen den 27 maj kl. 09.00.
Tillsammans med guiden Christopher Gullander (tel. 073-958 50 79) ger vi oss ut på fågelvandring, Söndagen den 27 maj kl. 09.00. Bland spirande bokar, bäckar, enstaka granar och lärkträd. Vill ni lära er mer om fågelsång är detta ett utmärkt tillfälle att följa med! Vandringen tar ungefär 2 timmar. Ta med fika! Samling på stora parkeringsplatsen mitt i reservatet.

Osbecks bokskogar är ett naturreservat i Laholms kommun i Halland. Mellan Östra Karup och Hasslöv upp på norrsidan av Hallandsåsen ligger detta 273 hektar stora reservat som varit skyddat sedan 2008. Ädellövskog dominerar området. De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år. Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen. Det har medfört en biologisk mångfald i området. Här finns dagsländor, bäcksländor och öring. I fuktiga områden trivs rutlungmossa och dunmossa.

Just här där jag tagit bilderna finns det en fin utsiktsplats med serviceinrättningar och parkeringsplats. Här kan man även gå på de olika långa vandringslederna.

Sök Upplevelser
Hoppa till verktygsfältet