Visar innehåll märkt "2"


Ljung. Foto/Källa; Gaby Stein/Pixabay Högt uppe på Hallandsåsen breder den vidsträckta våtmarken Åstarpe mosse ut sig. En 2,5 kilometer lång markerad vandringsled genom den ostörda vildmarken går över reservatets fastmarksöar. Här vandrar du i naturskogen och kan samtidigt lära dig mer om området genom de små pedagogiska skyltar som är uppsatta längs vägen. Mossen består av ett omväxlande myrlandskap med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar. Mossen är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden. Chansen är stor att du får syn på en Svart ängstrollslända. Foto/Källa; Harald Matern/Pixabay Ostörd vildmark Det omväxlande myrlandskapet med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar…

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet