Visar innehåll märkt "barnrättsorganisationer"

Den internationella barndagen hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade Förenta nationerna alla stater att skapa en barndag.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet