Visar innehåll märkt "brandriskprognoser"

Inför skogsbrandssäsongen 2021 har SMHI genomfört ett utvecklingsarbete för att förbättra brandriskprognoserna som används av bland annat räddningstjänsten, länsstyrelserna och skogsnäringen. Förbättringarna innebär i stort mer detaljerade prognoser som ger en bättre precision geografiskt men även tätare tidsuppdateringar med prognoser per timme. De har även kompletterats med förbättrad redovisning av blixtnedslag och som tidigare kommer också prognoser för åska finnas.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet