Visar innehåll märkt "graviditet"


I Sverige lär det ju vara så att Regeringen inte vill lagstifta om tvångsvård av alkoholskadade kvinnor med hänsyn till kvinnans integritet och att det inte går att ta hänsyn till ett ofött barn. En anledning är väl att man befarar att kvinnan då istället undviker vård under graviditeten. Men när ska barnets bästa gå före mammans och även pappans rätt, att dricka alkohol?

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet