Visar innehåll märkt "hallandstrafiken"

Hallandstrafiken har en mycket positiv resandeökning i kollektivtrafiken i Halland. Nya satsningar har gjorts under året och nya satsningar görs inför 13 december, såsom exempelvis Pågatågstrafik till Helsingborg i och med att Hallandsåstunneln öppnar. Nytt linjenät i Varberg lanseras liksom förbättringar i Öresundstågstrafiken.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet