Visar innehåll märkt "Hållbarhetsfrågor/CSR"

I sommar kan man återigen uppleva hela Halland med Sommarbiljetten. Precis som tidigare år gäller sommarbiljetten på Hallandstrafikens alla tåg och bussar i Halland mellan den 15 juni – 15 augusti.

Läs mer


Finns det något liknande som detta i Laholm? I sommar kommer Åkturen tillbaka. Den populära busslinjen som går mellan Varberg och Åkulla bokskogar körs mellan 13 juni och 14 augusti.

Läs mer


Händelser i världen påverkar livsmedelsproduktionen i Sverige, med skenande kostnader och oro för framtiden. Som konsument kan du bidra till att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen genom att välja svensk mat och dryck när du handlar. En stark svensk livsmedelsproduktion gör oss mindre sårbara för omvärldens svängningar och den ger oss livsmedel som uppfyller svenska mervärden.

Läs mer


Ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare.

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet