Visar innehåll märkt "rumänien"

Det har snart gått sex år sedan svenska folket för första gången mötte Doug Seegers i Jills Veranda. Sex omtumlande år med skivinspelningar, turnéer, tv-shower och bokutgivning. I våras släpptes hans sjätte album, som är det tredje med i huvudsak originalmaterial. ”A Story I Got To Tell” spelades in i Los Angeles och har hyllats unisont av kritiker och publik världen över.

Läs mer


All heder till Laholms Kommun, som röstade ner ett förslag om tiggeriförbud i Laholm. Laholms kommun valde att avslå motionen med bedömningen att det ”knappast kan hävdas” att förekomsten av tiggeri i kommunen är så omfattande att det stör den allmänna ordningen eller säkerheten. Nu kan de fattiga som sitter på våra gator få fortsätta be om hjälp för att försörja sina familjer de lämnat i sina hemländer.

Läs mer


Läser med sorg att Moderaterna och nu senast, Laholmspartiet, i Laholm, vill införa ett totalt förbjud mot tiggeri. Det verkar också som den övervägande delen av den svenska befolkning också är för det, sorgligt nog. Men är det inte lika bra att förbjuda Fattigdomen också, när ni ändå är på gång? Att ingen har tänkt på det förut?

Läs merArkiv

Hoppa till verktygsfältet