Vatten- och avloppsledningar, gator och vägar samt kommunens fastigheter, kontorstid
Telefon: 0430-150 00

annan tid, Larmcentralen vatten- och avloppsledningar
Telefon: 0430-127 47

gator och vägar samt kommunens fastigheter
Telefon: 0430-127 32

Hoppa till verktygsfältet